LOADING
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
https://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

21 Σεπ

Πρόσληψη Άμισθου Ειδικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φάρσαλα, 21 Σεπτεμβρίου 2022
Αριθµ. πρωτ.: 12495
Αριθμ. Αποφ.: 410

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη Άμισθου Ειδικού Συμβούλου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α')» Κύρωση του Κώδικα
∆ήμων και Κοινοτήτων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», περί «των αρμοδιοτήτων του ∆ημάρχου».
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α ) «Πρόγραµµα Κλεισθένης».
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ53Α΄) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα µε τις οποίες προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου του 45 του Ν.3979/2011(ΦΕΚ138Α') προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και µε συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν µισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται µε απόφαση του δημάρχου. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκραμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά δήμαρχο».
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων (ΦΕΚ 1913/Β'/30/8/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 505/Β'/06-03-2013, ΦΕΚ 2755/Β'/07-08/2017, ΦΕΚ 3431/Β'/03-10-2017 & ΦΕΚ 1011/Β'/26-3-2019).
6. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος του κ. Δημακόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου, Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής για την ανάληψη καθηκόντων άμισθου συμβούλου του ∆ηµάρχου Φαρσάλων σε θέματα Αθλητισμού και Παιδείας (αριθµ. πρωτ.: 12477/21.09.2022 ∆ήµου Φαρσάλων).

7. Την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά του κ. Δημακόπουλου Ιωάννη.
8. Την ανάγκη επικουρίας του ∆ηµάρχου σε εξειδικευμένα θέματα αρμοδιότητας του.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ∆ήµου Φαρσάλων, δεδομένου ότι οι άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι εκτελούν το έργο τους χωρίς αποζημίωση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αναθέτει στον κ. Δημακόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου, Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, τα καθήκοντα του Άμισθου Ειδικού Συμβούλου του ∆ηµάρχου Φαρσάλων (άρθρο 45 παρ.11 του Ν.3979/2011, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.4674/2020).

Ειδικότερα ο ανωτέρω Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα σχετικά με : α) την προαγωγή του αθλητισμού, β) δράσεις στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Φαρσάλων, γ) την βελτίωση/αναμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων, αθλητικών χώρων εκδηλώσεων, δ) την ενασχόληση διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων και ε) την υποστήριξη και ενίσχυση της αθλητικής τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου.

Ο ως άνω Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά και θα διατυπώνει γνώμες προς το Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Η παρούσα Απόφαση δεν συνιστά διορισμό και δεν συνδέει τον οριζόμενο άμισθο ειδικό σύμβουλο µε υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση µε το ∆ήµο Φαρσάλων.
Ο ως άνω Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος δεν θα λαμβάνει µισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης.
Η θητεία του ανωτέρω Άμισθου Ειδικού Συμβούλου θα ακολουθήσει τη θητεία του ∆ηµάρχου, και συγκεκριμένα: έως 31-12-2023.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φαρσάλων και ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι τη λήξη της θητείας ή την ανάκλησής της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ

Επικαιρότητα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

30-09-2022

Πρόταση για την ενοποίηση του δικτύου ύ…

 Πρόταση για την ενοποίηση του δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Ενιπέα κατέθεσε ο Δήμος Φαρσάλων στο Ταμείο Ανάκαμψης

Να προχωρήσει στην ενοποίηση του υδρευτικού δικτύου στα χωριά της Δημο...

29-09-2022

Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού του αρχ…

Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού του αρχαιολογικού χώρου της Ερέτριας στα Φάρσαλα

Στις εργασίες καθαρισμού των αρχιτεκτονικών λειψάνων του Ιερού των ελλ...

27-09-2022

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματ…

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο «9ος Αχίλλειος Άθλος» στα Φάρσαλα

Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή...

26-09-2022

Αποτελέσματα 9ου Αχιλλείου Άθλου

Αποτελέσματα 9ου Αχιλλείου Άθλου

23-09-2022

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Φάρσαλα την …

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Φάρσαλα την Κυριακή λόγω του «9ου Αχίλλειου Άθλου»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με πρόσκαιρη διακοπή κυκλοφορίας θα λάβουν χώρ...

21-09-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9ος ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9ος ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ

Ο Δήμος Φαρσάλων και ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προ...

21-09-2022

Αύριο Πέμπτη η εκδήλωση για την απονομή …

Αύριο Πέμπτη η εκδήλωση για την απονομή των επαίνων αριστείας Κυζερίδη

Τον Δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου επισκέφθηκε ο πρ. διπλωμάτης κα...

21-09-2022

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου ο «9ος Αχίλλ…

 Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου ο «9ος Αχίλλειος Άθλος» στα Φάρσαλα

Την ερχόμενη Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στα Φάρσαλα ο ...

19-09-2022

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ολοκληρ…

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις για την 15η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

Παρουσία πλήθους κόσμου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τριήμερες εκδηλώσ...

16-09-2022

Συνάντηση με αντικείμενο το ανασκαφικό έ…

Συνάντηση με αντικείμενο το ανασκαφικό έργο της αρχαίας Σκοτούσσας

Για την πορεία του ανασκαφικού τους έργου ενημέρωσαν τον Δήμαρχο Φαρ...

16-09-2022

Παρατείνεται η διάρκεια της έκθεσης των …

Παρατείνεται η διάρκεια της έκθεσης των προτάσεων για την ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στα Φάρσαλα

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, οι προτάσεις για την ανάπλαση της πλ...

15-09-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα, Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, σε συνέχεια της προκήρυξης της αθλ...

15-09-2022

15η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

15η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

Ο Δήμος Φαρσάλων και ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προ...

13-09-2022

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου το 12ο Φεστιβ…

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου το 12ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στα Φάρσαλα

Με το 12ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις τη...

13-09-2022

Την ερχόμενη Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου το…

Την ερχόμενη Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου το 19ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Φαρσάλων

Το «Χορωδιακό Φεστιβάλ Φαρσάλων», ένας θεσμός για την πόλη των Φαρσάλω...

12-09-2022

Σε αγιασμούς σχολείων των Φαρσάλων ο Δήμ…

Σε αγιασμούς σχολείων των Φαρσάλων ο Δήμαρχος Μάκης Εσκίογλου

Παρουσία του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου και στελεχών της Δημο...

08-09-2022

Ανοίγει τις πύλες της σήμερα η έκθεση το…

Ανοίγει τις πύλες της σήμερα η έκθεση του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την πλατεία Δημαρχείου των Φαρσάλων

Σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, θα ανοίξει τις πύλες τ...

07-09-2022

Στη Σκοτούσσα Φαρσάλων αρχαιολογική αποσ…

Στη Σκοτούσσα Φαρσάλων αρχαιολογική αποστολή από το Πανεπιστήμιο της Μεσίνα

Στην Σκοτούσσα Φαρσάλων επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω κο...

06-09-2022

Ανοίγει τις πύλες της την Πέμπτη η έκθεσ…

Ανοίγει τις πύλες της την Πέμπτη η έκθεση του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την πλατεία Δημαρχείου των Φαρσάλων

Την ερχόμενη Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει τις πύλες της στο Πολιτ...

05-09-2022

Το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου η 15η Γιορ…

Το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου η 15η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα – Μεγάλη συναυλία με Κουρκούλη, Παπαδόπουλο, Κελεκίδου

Ο Δήμος Φαρσάλων και ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προ...

05-09-2022

Έντονη βροχόπτωση έπληξε καλλιέργειες βι…

Έντονη βροχόπτωση έπληξε καλλιέργειες βιομηχανικής τομάτας στα Φάρσαλα

Οι μεγάλες ποσότητες βροχής που έπεσαν τις τελευταίες ώρες στην επαρχί...

02-09-2022

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμο…

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα 2 Σεπτεμβρίου 2022ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρ...

02-09-2022

Aκύρωση της παράστασης «Αγγέλα Παπάζογλ…

Aκύρωση της παράστασης  «Αγγέλα Παπάζογλου» με την Άννα Βαγενά την Παρασκευή στα Φάρσαλα

Η θεατρική παράσταση «Αγγέλα Παπάζογλου», στην οποία πρωταγωνιστεί η...

01-09-2022

Η Άννα Βαγενά με την «Αγγέλα Παπάζογλου»…

Η Άννα Βαγενά με την «Αγγέλα Παπάζογλου» την Παρασκευή στα Φάρσαλα

Η θεατρική παράσταση «Αγγέλα Παπάζογλου», στην οποία πρωταγωνιστεί η Λ...

31-08-2022

Παραδοσιακή μουσική βραδιά απόψε στον Πα…

Παραδοσιακή μουσική βραδιά απόψε στον Παλαιόμυλο

Μία μοναδική δημοτική βραδιά θα λάβει χώρα απόψε Τετάρτη, 31 Αυγούστου...

31-08-2022

Η ΔΕΥΑ Φαρσάλων για τα προβλήματα ύδρευσ…

Η ΔΕΥΑ Φαρσάλων για τα προβλήματα ύδρευσης σε οικισμούς

Με αφορμή τα προβλήματα καταλληλόλητας του πόσιμου νερού σε οικισμούς ...

31-08-2022

Με αναβαθμισμένες υπηρεσίες η φετινή εμπ…

Με αναβαθμισμένες υπηρεσίες η φετινή εμποροπανήγυρη στα Φάρσαλα

Σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της φετινής εμποροπανήγυρης ...

29-08-2022

Απόψε η «Βραδιά Πανσελήνου» στις πηγές τ…

Απόψε η «Βραδιά Πανσελήνου» στις πηγές του Απιδανού, στα Φάρσαλα

«Βραδιά Πανσελήνου», τιτλοφορείται η μουσική εκδήλωση που θα πραγματοπ...

29-08-2022

8η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων στο πλαίσιο…

 8η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 15ης Γιορτής Χαλβά στα Φάρσαλα

Στο πλαίσιο της 15ης Γιορτής Χαλβά, που θα πραγματοποιηθεί από την Παρ...

27-08-2022

Την Δευτέρα 29 Αυγούστου η «Βραδιά Πανσ…

Την  Δευτέρα 29 Αυγούστου η «Βραδιά Πανσελήνου» στις πηγές του Απιδανού, στα Φάρσαλα

Μπορεί οι καιρικές συνθήκες να μην επέτρεψαν τη διεξαγωγή της με φόν...

24-08-2022

Ανακοίνωση Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Διαγων…

Ανακοίνωση Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμος Φαρσάλων θα πραγματοποιήσει έκθεση των προτάσεων του Αρχιτεκτο...

24-08-2022

Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή μ…

Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή μουσική εκδήλωση στα Φάρσαλα με τους Mortiz Band

Λόγω της προβλεπόμενης κακοκαιρίας, η προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτ...

24-08-2022

Υπαίθριο χώρο αναψυχής και εκδηλώσεων στ…

Υπαίθριο χώρο αναψυχής και εκδηλώσεων στη Βαμβακού δημιουργεί ο Δήμος Φαρσάλων

Στη δημιουργία υπαίθριου χώρου αναψυχής και εκδηλώσεων στην Βαμβακού...

23-08-2022

Στις 8 Σεπτεμβρίου η έκθεση για τον Αρχι…

Στις 8 Σεπτεμβρίου η έκθεση για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό της πλατείας Δημαρχείου στα Φάρσαλα

Για την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, μετατίθεται η έναρξη της έκθεσης των προ...

19-08-2022

Εξοπλισμός για το νέο καταφύγιο αδέσποτω…

Εξοπλισμός για το νέο καταφύγιο αδέσποτων του Δήμου Φαρσάλων και πρόγραμμα για στειρώσεις

Νέες σημαντικές πρωτοβουλίες για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων στην...

19-08-2022

Δημοτική βραδιά το βράδυ της Παρασκευής …

Δημοτική βραδιά το βράδυ της Παρασκευής στα Φάρσαλα

Μία μοναδική δημοτική βραδιά θα λάβει χώρα αύριο Παρασκευή 19 Αυγούσ...

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

TRITSHS300

Ανάπλαση πλατείας

anapl

Κέντρο Κοινότητας

shmakk

Ανταποκριτές ΕΛΓΑ

                 

Επιλογή Γλώσσας

greek version english version

 

 

jul

Διαδραστικός χάρτης

banner


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες986355

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz