LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Φαρσάλων διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της Υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί    Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα, σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας (2623/29.02.2016).

     ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

oΠροϋπολογισμός προμήθειας : 34.423,17 € με Φ.Π.Α

oΤόπος παράδοσης: έδρα του Δήμου

oΓλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

oΗμερομηνία υποβολής προσφορών :28 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο δημοτικό κατάστημα-αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

oΕγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται

oΥποδιαίρεση της προμήθειας: Nαι

oΈξοδα Δημοσίευσης: Ανάδοχος της προμήθειας


Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016 21:47
Διαβάστε περισσότερα...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

 

Φάρσαλα, 03/03/2016  

Αριθ. Πρωτ: 2812

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 57.359,92 € με Φ.Π.Α και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ειδικότερα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές και προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

 

         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Πατρόκλου 3, Φάρσαλα 2ος όροφος (αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) στις 11 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

      

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016 00:00
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Aναρτητέα στο διαδίκτυο

 

 Φάρσαλα, 05/01/2016

 

Αριθ. Πρωτ.:112

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ή υποομάδα είδους, για τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 318.706,23 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ταξινόμηση ειδών κατά CPV:09134100-8, 09132100-4, 09135100-5, 09211000-1

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή  πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:15/01/2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:29/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 04/03/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες ή υποομάδες των προς προμήθεια ειδών για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α. για τα είδη που συμμετέχει.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών στη διεύθυνση Πατρόκλου 3 Φάρσαλα, τηλεφ. επικοινωνίας 2491350125 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην διεύθυνση του Δήμου www.dimosfarsalon.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

H περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14/01/2016.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

Ο Δήμαρχος

 

Άρης Καραχάλιος

 Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε σχετικά χρήσιμα αρχεία.

1.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΜΕΛΕΤΗ

4.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

5. icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΕΝΤΥΠΑ_ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016 23:05
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Φάρσαλα 17-12- 2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                         Αριθ. πρωτ.: 18877                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                                                                                                                                          

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων έχοντας υπόψη τις με αριθμό 213 & 214/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

 

Διακηρύσσει ότι:

     Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων, που βρίσκονται στις Τ.Κ. Σταυρού και Τ.Κ. M.Ευυδρίου της Δ.Ε. Ενιπέα του Δήμου Φαρσάλων για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς πενήντα (50) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.

Αναλυτικά:

Αριθμός Αγροτεμαχίου

T.K Σταυρού

Θέση

Έκταση προς μίσθωση (τ.μ.)

Ώρα διεξαγωγής δημοπρασίας

Α1

Μερηάς-Χερσολίβαδο

5.000,00

10:00 –11:00

Α2

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.500,00

Α3

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.525,63

11:00-12:00

Α4

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.503,53

Α5

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.504,54

12:00-13:00

Α6

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.502,49

Αριθμός Αγροτεμαχίου

T.K Μ.Ευυδρίου

Θέση

Έκταση προς μίσθωση (τ.μ.)

Ώρα διεξαγωγής δημοπρασίας

Α1

Μεριάς

4.000,00

 

13:00-14:00

Α2

Μεριάς

4.000,00

 

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων (αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. στον 2ο όροφο), στις 29 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 8 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, για ποσό που θα είναι ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκκίνησης καθώς και αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη.

   Αντίγραφο των διακηρύξεων και των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Εσόδων (Δ/νση:Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα, τηλ. 2491350132-133) ή σε ελεύθερη πρόσβαση από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfarsalon.gr.

 

O Δήμαρχος

Άρης Καραχάλιος


Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 213/2015 και 214/2015.

 

icon Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 213/2015

 

icon Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 214/2015

 

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015 11:45
Διαβάστε περισσότερα...

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την σχετική προκήρυξη

icon Προμήθεια οχήματος 4χ4 για την ΔΕΥΑΦ.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 14:50
Διαβάστε περισσότερα...

            

                dhmokratia                                                                   ΑΔΑ: 7ΖΑΣΩH0-9MX

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Φάρσαλα   3.12.2015

    ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                         Αριθ. πρωτ.:17764  

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων.

 

 Ο Δήμαρχος Φαρσάλων έχοντας υπόψη την αριθμ. 188/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

  Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων στη συμβολή των οδών Θέτιδος και Καραϊσκάκη (Τρίγωνη Πλατεία), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα 3.600,00 ευρώ ετησίως.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων (αίθουσα συνεδριάσεων), στις 16 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9.30 π.μ. έως 10.30 π.μ.. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 23 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, για ποσό που θα είναι ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκκίνησης καθώς και αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη.

   Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής της δημοπρασίας χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα, αρμόδια υπάλληλος Βούλα Μπαλαμπάνη, τηλ. 2491350132-133) ή σε ελεύθερη πρόσβαση από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfarsalon.gr.

 

 Δήμαρχος

 
 

 

Άρης Καραχάλιος

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο  μπορείτε να βρείτε την αναλυτική προκήρυξη.

icon Αναλυτική διακήρυξη μίσθωση περιπτέρου

 

Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015 15:37
Διαβάστε περισσότερα...

Επικαιρότητα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

19-04-2018

ΚΕΠ Υγείας - Ιατρική Ομιλία και Ιατρικές…

ΚΕΠ Υγείας - Ιατρική Ομιλία και Ιατρικές Εξετάσεις στο Ευύδριο

    To ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τ...

17-04-2018

ΚΕΠ Υγείας - Ιατρική Ομιλία και Ιατρικές…

ΚΕΠ Υγείας - Ιατρική Ομιλία και Ιατρικές Εξετάσεις

    To ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τ...

04-04-2018

Πασχαλινές ευχές Δημάρχου Φαρσάλων

Πασχαλινές ευχές Δημάρχου Φαρσάλων

  Ανάσταση Κυρίου!Το λυτρωτικό μήνυμα της νίκης της ζωής επί τ...

04-04-2018

Ο Δήμος Φαρσάλων σε πιλοτικό πρόγραμμα τ…

Ο Δήμος Φαρσάλων σε πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

    Τον Δήμαρχο Φαρσάλων Άρη Καραχάλιο επισκέφτηκαν ο Δ...

04-04-2018

Εκδήλωση τιμής αφιερωμένη στη μνήμη του …

Εκδήλωση τιμής αφιερωμένη στη μνήμη του αγωνιστή του Αγροτικού Κινήματος Ευαγγέλου Κομισοπούλου

    Την Κυριακή 1 Απριλίου στη Βαμβακού, ο Δήμος Φαρσάλ...

04-04-2018

75η επέτειος της εκτέλεσης 40 πατριωτών …

75η επέτειος της εκτέλεσης 40 πατριωτών από τα φασιστικά ιταλικά στρατεύματα κατοχής - εκδηλώσεις τιμής και μνήμης

    Στις 30 Μαρτίου γιορτάστηκε η 75η επέτειος της εκτέ...

02-04-2018

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – 1ο Γυμνάσιο …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – 1ο Γυμνάσιο Φαρσάλων - Θολωτός Τάφος

    Τον αρχαϊκό θολωτό τάφο των Φαρσάλων επισκέφθηκαν...

02-04-2018

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – 3ο Δημοτικό …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – 3ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων - Έκθεση Κάστρου Καλλιθέας

    Οι μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του 3ου ...

02-04-2018

Πασχαλινά δώρα στους Δημοτικούς Συμβούλο…

Πασχαλινά δώρα στους Δημοτικούς Συμβούλους από τα παιδιά του Κέντρου Ημέρας ΑμεΑ

    Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους συμβούλους του ...

30-03-2018

Δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας γι…

Δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας για τα παιδιά Ρομά στον Δήμο Φαρσάλων

    Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δ. Φαρ...

28-03-2018

Εκδηλώσεις για τον αγωνιστή του Αγροτικο…

Εκδηλώσεις για τον αγωνιστή του Αγροτικού Κινήματος Ευάγγελο Κομισόπουλο

        Ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία...

28-03-2018

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους εκτ…

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέντες στις 30/3/1943 από τα ιταλικά στρατεύματα Κατοχής

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας, τις εκδηλώσεις μνήμ...

22-03-2018

Αναστηλώνεται ο πύργος Καραμίχου

Αναστηλώνεται ο πύργος Καραμίχου

    Έπειτα από μια μακρά περίοδο έντονων, επισταμένων ε...

21-03-2018

Συνεταιρισμός Βαμβακοπαραγωγών Φαρσάλων …

Συνεταιρισμός Βαμβακοπαραγωγών Φαρσάλων "COTTON-FARSALA"

Πρόταση του Δημάρχου Φαρσάλων για τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Βά...

19-03-2018

Ξενάγηση στην Έκθεση του Κάστρου Καλλιθέ…

Ξενάγηση στην Έκθεση του Κάστρου Καλλιθέας συνοδεία Κλασικού Αρχαίου Ελληνικού χορού

        Μια ξεχωριστή εκδήλωση διορ...

19-03-2018

«Μνημεία και τουριστική ανάπτυξη - Μια α…

«Μνημεία και τουριστική ανάπτυξη - Μια αμφίδρομη σχέση»

        Τα τελευταία χρόνια υπήρξε με...

16-03-2018

Οικισμός Ρομά Φαρσάλων – πρόταση μετεγκα…

Οικισμός Ρομά Φαρσάλων – πρόταση μετεγκατάστασης

        Ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία...

15-03-2018

Προβολές κινηματογραφικών ταινιών στο Πο…

Προβολές κινηματογραφικών ταινιών στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/3/18ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 244 10 2126...

14-03-2018

Ξενάγηση στην Αρχαιολογική Έκθεση Καλλιθ…

Ξενάγηση στην Αρχαιολογική Έκθεση Καλλιθέας.

  Λάρισα 13 Μαρτίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Κυριακή 18 Μαρτίο...

14-03-2018

Αρχαία αγγεία των Φαρσάλων στον κατάλογο…

Αρχαία αγγεία των Φαρσάλων στον κατάλογο των δέκα σημαντικοτέρων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

     Η Δρ. Μαρία Χιδίρογλου, αρχαιολόγος – επιμε...

14-03-2018

Η Γιορτή της Γυναίκας στον Δήμο Φαρσάλων…

Η Γιορτή της Γυναίκας στον Δήμο Φαρσάλων

    Ο Δήμος Φαρσάλων, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσ...

08-03-2018

Εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στα Φ…

Εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στα Φάρσαλα

        Στο πλαίσιο της εφαρμογής του α...

08-03-2018

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – 4ο Δημοτικό …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – 4ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων - Έκθεση Κάστρου Καλλιθέας

    Οι μαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξης του 4ου Δημοτ...

08-03-2018

1η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων Φαρσάλων στ…

 1η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων Φαρσάλων στην Αθήνα

    Tην Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα πραγματοποι...

08-03-2018

Δράση πρόληψης και προαγωγής υγείας για …

Δράση πρόληψης και προαγωγής υγείας για τα παιδιά Ρομά στον Δήμο Φαρσάλων

    Ο Δήμος Φαρσάλων, μέσω του Κέντρου Κοινότητας με Πα...

07-03-2018

Κινηματογραφικών προβολών συνέχεια

Κινηματογραφικών προβολών συνέχεια

ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/18 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 244 10 ...

06-03-2018

Πράξη βανδαλισμού στον χώρο της αρχαίας …

Πράξη βανδαλισμού στον χώρο της αρχαίας Ακρόπολης Φαρσάλου - δήλωση Δημάρχου Φαρσάλων

    Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος με αφορμή την...

06-03-2018

Πρόσκληση επισιτιστών

Πρόσκληση επισιτιστών

Πρόσκληση επισιτιστών(Ενημέρωση εφαρμογής αντικαπνιστικού νόμου) &n...

06-03-2018

Κήρυξη περιοχών του Δήμου Φαρσάλων σε κα…

Κήρυξη περιοχών του Δήμου Φαρσάλων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

   Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος με το υπ' αριθμό 22...

05-03-2018

6ο ΑΕΘΣΕ - Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων

6ο ΑΕΘΣΕ - Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων

    Το μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο για την προβολή...

01-03-2018

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ...

27-02-2018

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DEN CuPID - συμμετο…

Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα DEN CuPID - συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων

    Ο Δήμος Φαρσάλων, έπειτα από αυστηρή και υψηλών απα...

26-02-2018

Συνέντευξη του Δημάρχου Φαρσάλων Άρη Καρ…

Συνέντευξη του Δημάρχου Φαρσάλων Άρη Καραχάλιου στην εφημερίδα larissanet - 16 Φεβρουαρίου 2018

Καραχάλιος: «Το έργο μας άλλαξε την εικόνα του τόπου»    ...

26-02-2018

Ορχήστρα Νέων Δήμου Φαρσάλων - Ανοιχτή π…

Ορχήστρα Νέων Δήμου Φαρσάλων - Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή

        Απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση π...

23-02-2018

Εκπροσώπηση του Δήμου Φαρσάλων στην Σύνο…

Εκπροσώπηση του Δήμου Φαρσάλων στην Σύνοδο Κορυφής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κοπεγχάγη

    Τον Δήμο Φαρσάλων εκπροσώπησε η Κυριακή Π. Παναγι...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες461716

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz