LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Φαρσάλων διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τις διατάξεις της Υπ. Αποφ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) περί    Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα, σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας (2623/29.02.2016).

     ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

oΠροϋπολογισμός προμήθειας : 34.423,17 € με Φ.Π.Α

oΤόπος παράδοσης: έδρα του Δήμου

oΓλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική

oΗμερομηνία υποβολής προσφορών :28 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο δημοτικό κατάστημα-αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

oΕγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται

oΥποδιαίρεση της προμήθειας: Nαι

oΈξοδα Δημοσίευσης: Ανάδοχος της προμήθειας


Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016 21:47
Διαβάστε περισσότερα...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

 

Φάρσαλα, 03/03/2016  

Αριθ. Πρωτ: 2812

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 57.359,92 € με Φ.Π.Α και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ειδικότερα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές και προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

 

         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Πατρόκλου 3, Φάρσαλα 2ος όροφος (αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) στις 11 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

      

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016 00:00
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Aναρτητέα στο διαδίκτυο

 

 Φάρσαλα, 05/01/2016

 

Αριθ. Πρωτ.:112

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ή υποομάδα είδους, για τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 318.706,23 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ταξινόμηση ειδών κατά CPV:09134100-8, 09132100-4, 09135100-5, 09211000-1

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή  πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:15/01/2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:29/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 04/03/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες ή υποομάδες των προς προμήθεια ειδών για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α. για τα είδη που συμμετέχει.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών στη διεύθυνση Πατρόκλου 3 Φάρσαλα, τηλεφ. επικοινωνίας 2491350125 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην διεύθυνση του Δήμου www.dimosfarsalon.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

H περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14/01/2016.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

Ο Δήμαρχος

 

Άρης Καραχάλιος

 Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε σχετικά χρήσιμα αρχεία.

1.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΜΕΛΕΤΗ

4.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

5. icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΕΝΤΥΠΑ_ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016 23:05
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Φάρσαλα 17-12- 2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                         Αριθ. πρωτ.: 18877                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                                                                                                                                          

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων έχοντας υπόψη τις με αριθμό 213 & 214/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

 

Διακηρύσσει ότι:

     Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων, που βρίσκονται στις Τ.Κ. Σταυρού και Τ.Κ. M.Ευυδρίου της Δ.Ε. Ενιπέα του Δήμου Φαρσάλων για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς πενήντα (50) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.

Αναλυτικά:

Αριθμός Αγροτεμαχίου

T.K Σταυρού

Θέση

Έκταση προς μίσθωση (τ.μ.)

Ώρα διεξαγωγής δημοπρασίας

Α1

Μερηάς-Χερσολίβαδο

5.000,00

10:00 –11:00

Α2

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.500,00

Α3

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.525,63

11:00-12:00

Α4

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.503,53

Α5

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.504,54

12:00-13:00

Α6

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.502,49

Αριθμός Αγροτεμαχίου

T.K Μ.Ευυδρίου

Θέση

Έκταση προς μίσθωση (τ.μ.)

Ώρα διεξαγωγής δημοπρασίας

Α1

Μεριάς

4.000,00

 

13:00-14:00

Α2

Μεριάς

4.000,00

 

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων (αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. στον 2ο όροφο), στις 29 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 8 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, για ποσό που θα είναι ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκκίνησης καθώς και αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη.

   Αντίγραφο των διακηρύξεων και των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Εσόδων (Δ/νση:Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα, τηλ. 2491350132-133) ή σε ελεύθερη πρόσβαση από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfarsalon.gr.

 

O Δήμαρχος

Άρης Καραχάλιος


Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 213/2015 και 214/2015.

 

icon Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 213/2015

 

icon Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 214/2015

 

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015 11:45
Διαβάστε περισσότερα...

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την σχετική προκήρυξη

icon Προμήθεια οχήματος 4χ4 για την ΔΕΥΑΦ.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 14:50
Διαβάστε περισσότερα...

            

                dhmokratia                                                                   ΑΔΑ: 7ΖΑΣΩH0-9MX

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Φάρσαλα   3.12.2015

    ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                         Αριθ. πρωτ.:17764  

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων.

 

 Ο Δήμαρχος Φαρσάλων έχοντας υπόψη την αριθμ. 188/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

  Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων στη συμβολή των οδών Θέτιδος και Καραϊσκάκη (Τρίγωνη Πλατεία), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα 3.600,00 ευρώ ετησίως.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων (αίθουσα συνεδριάσεων), στις 16 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9.30 π.μ. έως 10.30 π.μ.. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 23 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, για ποσό που θα είναι ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκκίνησης καθώς και αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη.

   Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής της δημοπρασίας χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα, αρμόδια υπάλληλος Βούλα Μπαλαμπάνη, τηλ. 2491350132-133) ή σε ελεύθερη πρόσβαση από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfarsalon.gr.

 

 Δήμαρχος

 
 

 

Άρης Καραχάλιος

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο  μπορείτε να βρείτε την αναλυτική προκήρυξη.

icon Αναλυτική διακήρυξη μίσθωση περιπτέρου

 

Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015 15:37
Διαβάστε περισσότερα...

Επικαιρότητα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

17-01-2018

Αποκατάσταση του παλαιού διδακτηρίου του…

Αποκατάσταση του παλαιού διδακτηρίου του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων

    Ο Δήμος Φαρσάλων στις κυρίαρχες διεκδικήσεις του, α...

17-01-2018

Κινηματογραφικές Προβολές στο Πολιτιστικ…

Κινηματογραφικές Προβολές στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

    Οι προβολές κινηματογραφικών ταινιών στο Πολιτιστικ...

11-01-2018

Καρναβάλι 2018 - Έναρξη εργασιών προετοι…

Καρναβάλι 2018 - Έναρξη εργασιών προετοιμασίας

     Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε εχθές, Τετάρτ...

10-01-2018

Συνεχίζονται οι Προβολές Κινηματογραφικώ…

Συνεχίζονται οι Προβολές Κινηματογραφικών Ταινιών στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

    Οι προβολές κινηματογραφικών ταινιών στο Πολιτιστικ...

08-01-2018

Ο εορτασμός των Θεοφανείων στον Δήμο Φαρ…

Ο εορτασμός των Θεοφανείων στον Δήμο Φαρσάλων

    Ο εορταστικός κύκλος του Δωδεκαημέρου έκλεισε στην ...

08-01-2018

Ανάπλαση περιοχής Κατράνα Φαρσάλων - Υπο…

Ανάπλαση περιοχής Κατράνα Φαρσάλων - Υπογραφή σύμβασης μελέτης

    Μία από τις σημαντικότερες θέσεις εντός του πολεοδο...

08-01-2018

"Χριστούγεννα στην πόλη μας"

"Χριστούγεννα στην πόλη μας"

     Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές ε...

08-01-2018

ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ. - Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσει…

ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ. - Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις για Μικρά & Μεγάλα Παιδιά

    Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων διοργάνωσ...

05-01-2018

Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία στον Δήμο Φαρσά…

Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία στον Δήμο Φαρσάλων με την Ορχήστρα Εγχόρδων Fle[x]

    Την Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018, στο Πολιτιστικό Κέντρ...

05-01-2018

Κοπή Βασιλόπιτας για τους Σπουδαστές των…

Κοπή Βασιλόπιτας για τους Σπουδαστές των Φαρσάλων –  Ευχές και συμβουλές

    Πανηγυρική θεία λειτουργία τελέστηκε στον Ιερό Μητρ...

05-01-2018

Εορτασμός της 1ης του νέου έτους στα Φάρ…

Εορτασμός της 1ης του νέου έτους στα Φάρσαλα

    Με επισημότητα και θεία κατάνυξη τελέστηκε η θεία λ...

04-01-2018

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Ορχήστρας…

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Ορχήστρας Νέων Δήμου Φαρσάλων

    Στις 29 Δεκεμβρίου 2017 η Ορχήστρα Νέων Δήμου Φαρσά...

03-01-2018

Εγκαίνια Κέντρου Ημέρας ΑΜΕΑ

Εγκαίνια Κέντρου Ημέρας ΑΜΕΑ

    Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου εγκαινιάστηκε η αίθουσα...

28-12-2017

Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων

Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων

    Ο κύκλος ενός ακόμη χρόνου κλείνει και κ...

27-12-2017

Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία στον Δήμο Φαρσά…

Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία στον Δήμο Φαρσάλων

   Την Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018 (ώρα 19:00) στο Πολιτιστικό ...

22-12-2017

Χριστούγεννα στην πόλη μας

Χριστούγεννα στην πόλη μας

    Ο Δήμος Φαρσάλων και ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλη...

21-12-2017

Εγκαίνια του κέντρου ημέρας ΑΜΕΑ

Εγκαίνια του κέντρου ημέρας ΑΜΕΑ

    Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου και ώρα 06:00 μ.μ. θα...

21-12-2017

Κινηματογραφικών προβολών συνέχεια

Κινηματογραφικών προβολών συνέχεια

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΣΙΝΕΜΑΠΛΗΡΟΦ...

20-12-2017

ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ. - Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσει…

ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ. - Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις για Μικρά & Μεγάλα Παιδιά

     Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων απ...

19-12-2017

Προγράμμα Πρώιμης Διάγνωσης Χρόνιας Αποφ…

Προγράμμα Πρώιμης Διάγνωσης Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας-Ολοκλήρωση Δωρεάν Εξετάσεων Σπιρομέτρησης στον Δήμο Φαρσάλων

   Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) σ...

18-12-2017

«Ντόπιοι, Σπορά & Λουκουμάδες»

«Ντόπιοι, Σπορά & Λουκουμάδες»

    Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ντόπιων Επαρχίας Φαρσάλων...

18-12-2017

Τα Φάρσαλα φωταγωγούνται & σηματοδοτ…

Τα Φάρσαλα φωταγωγούνται & σηματοδοτείται η αρχή της εορταστικής περιόδου

     Με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και πολύ κέφι πραγμ...

18-12-2017

Κοινωνικό Παντοπωλείο – ο Βασίλης Λέκκας…

Κοινωνικό Παντοπωλείο – ο Βασίλης Λέκκας και η Ορχήστρα Νέων Δήμου Φαρσάλων τραγουδούν για τη στήριξή του

    Στις 14 Δεκεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων...

15-12-2017

ΚΕΠ-Προληπτικός Έλεγχος Αναπνευστικής Λε…

ΚΕΠ-Προληπτικός Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας Με Σπιρομέτρηση

   Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Υγείας του Δήμου μας...

15-12-2017

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - Συνάντη…

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - Συνάντηση Ενημέρωσης Δήμων

      Συνάντηση ενημέρωσης των δήμων πραγματοποιή...

15-12-2017

Δημιουργία πλατείας βορειοανατολικά της …

Δημιουργία πλατείας βορειοανατολικά της πόλης

    Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 ο Δήμος Φαρσάλων υπέβ...

14-12-2017

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - Το ΕΠΑΛ Φαρσ…

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - Το ΕΠΑΛ Φαρσάλων στην ακρόπολη

    Οι μαθητές του ΕΠΑΛ Φαρσάλων, συνοδευόμενοι από του...

13-12-2017

ΕΠΣΝ Λάρισας - Συνεδρίαση του Διοικητικο…

ΕΠΣΝ Λάρισας - Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Λάρισας στα Φάρσαλα

    Την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017, στην Αίθουσα Δημοτικ...

13-12-2017

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων προσφέρει βιβλία στο…

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων προσφέρει βιβλία στους κατοίκους του Πολυνερίου

    Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος, θεωρώντας σημα...

13-12-2017

Συνεχίζονται οι Προβολές Κινηματογραφικώ…

Συνεχίζονται οι Προβολές Κινηματογραφικών Ταινιών στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

  Οι προβολές κινηματογραφικών ταινιών στο Πολιτιστικό Κέντρο ...

12-12-2017

Δήμος Φαρσάλων - DEN - CuPID

Δήμος Φαρσάλων - DEN - CuPID

    Ο Δήμος Φαρσάλων, έπειτα από αυστηρή και υψηλών απα...

11-12-2017

Επίσκεψη στον Δήμαρχο Φαρσάλων του Σωτή…

Επίσκεψη στον Δήμαρχο Φαρσάλων του  Σωτήρη Γιαννακόπουλου & των Φαρσαλινών υποψηφίων στο Επιμελητήριο Λάρισας

      Τον Δήμαρχο Φαρσάλων Άρη Καραχάλιο επισκέφτ...

06-12-2017

Συναυλία Στήριξης και Αλληλεγγύης με Σολ…

Συναυλία Στήριξης και Αλληλεγγύης με Σολίστ τον Βασίλη Λέκκα και την συμμετοχή της Ορχήστρας Νέων του Δήμου Φαρσάλων

   Την Πέμπτη 14/12/2017 και ώρα 08:00μμ, στο Πολιτιστικό ...

06-12-2017

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου 2018 - Σύσκεψη Π…

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου 2018 - Σύσκεψη Προέδρων των Τ.Κ. του Δήμου Φαρσάλων

    Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνεδρί...

06-12-2017

Αποστολή αγαθών στους πλημμυροπαθείς της…

Αποστολή αγαθών στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής

     Ο Δήμος Φαρσάλων συγκέντρωσε τρόφιμα για τους πλ...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες435768

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz