LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enas_sunxronos_toposgk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala-dimarxeiogk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.akropoligk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.braxos_akropolisgk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enas_topos_emfortosgk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala-karamixougk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.i-pistigk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala_enipeas_2gk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enipeas_2gk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.eidulliaka-topiagk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.deksamenesgk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.thalassagk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.top-apidanos-potamosgk-is-93.jpg

Διακηρύξεις

 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

           ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

  Aναρτητέα στο διαδίκτυο                                        
 
Φάρσαλα, 06/06/2016 

 Αριθ. Πρωτ: 7680

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙKΤΟΥ

 

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο τιμών του τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 265.328,90 € με Φ.Π.Α. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).
Ταξινόμηση ειδών κατά
CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09135100-5.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος   Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή  πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:10/06/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:25/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 29/07/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες ή υποομάδες των προς προμήθεια ειδών για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α.για τα είδη που συμμετέχει.

 

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 12:06
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
                                                                       Φάρσαλα  24/5/2016
                                                                       Αριθμ.Πρωτ.:6753

 

ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.: Λιαπής Τάσος
Πολιτικός Μηχανικός
Τηλ.: 2491350138                                   

 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ διακηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «ANABAΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» με προϋπολογισμό 167.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Φαρσάλων,- Πατρόκλου 3-Φάρσαλα , μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2491350137, FAX επικοινωνίας 2491023914, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : κ. Μήτα Ελένη.

 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Φαρσάλων με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

 3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

 α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι , μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξίες , εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ ,εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και ΑΝΩ, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

 β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια, από ποιοτική και ποσοτική άποψη , με το δημοπρατούμενο.

 4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι συνολικού ποσού 2.715,45 που θα απευθύνονται στο Δήμο Φαρσάλων και θα παρέχονται όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 3669/2008. Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και τριάντα ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι στις 20 Ιανουαρίου 2017 (άρθρο 24, Ν. 3669/2008).

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 10:05
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                   ΦΑΡΣΑΛΑ   18/05/ 2016

                                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 6364

 

ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.: Λιαπής Τάσος

Πολιτικός Μηχανικός

Τηλ.: 2491350138

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ διακηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ ΜΕΧΡΙ ΛΑΡΙΣΗΣ» με προϋπολογισμό 60.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

1.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Φαρσάλων,- Πατρόκλου 3-Φάρσαλα , μέχρι την Τρίτη 31 Μαϊου 2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2491350137, FAX επικοινωνίας 2491023914, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : κ. Μήτα Ελένη

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Φαρσάλων με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί στις 8 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

 

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016 14:14
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Φάρσαλα 24.05.2016
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                             Αριθ. πρωτ.:6736
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                         
Δ
ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3
Τ.Κ :40300, Φάρσαλα
                                             Προς: Προμηθευτές ειδών διατροφής
Πληροφορίες:
Σωκράτης Αλειφτήρας                               
Τηλ: 24913 50125
                                                           
Fax
: 24910 23914

 

Θέμα: Πρόσκληση προμηθευτών για υποβολή προσφορών για είδη διατροφής για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

Σχετ. : Διακήρυξη με αριθ.πρωτ.: 4810/13.4.2016

 

Ο Δήμος Φαρσάλων, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία για υποβολή φακέλου προσφοράς των κατωτέρω ειδών, με σκοπό τη διαπραγμάτευση – απευθείας ανάθεση της προμήθειας :

α/α

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας –τόπος προορισμού

-Ομάδα ειδών-Περιγραφή είδους

Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α

1

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ. Φαρσάλων (Ν.Π.Δ.Δ.)

- Α' & Β' Παιδικός Σταθμός Φαρσάλων

 

ΣΤ' ομάδα : ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

Η' ομάδα: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

3.096,80€

 

570,00

 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.)

-Βρεφονηπιακός Σταθμός της Ρευματιάς

Α' ομάδα: ΕΛΑΙΑ

 

Β' ομάδα : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

Γ' ομάδα: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

80,00€

 

1.361,10

265,00

 

 

Η παρούσα διαπραγμάτευση – ανάθεση, έπεται ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και αφορά στις ομάδες ειδών του ανωτέρω πίνακα που έμειναν αδιάθετες λόγω μη υποβολής προσφορών.

         Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της αριθμ.4810/2016 διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfarsalon.gr. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους στο πρωτόκολλο, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται, ευκρινώς, τα ακόλουθα:

 1. Η ένδειξη « ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» .
 2. Τα στοιχεία του αποστολέα .
 3. Αφορά: «Ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο της προμήθειας ειδών διατροφής για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Φαρσάλων».

     Εντός του κυρίως φακέλου θα πρέπει να υπάρχουν δύο κλειστοί και σφραγισμένοι φάκελοι στους οποίους θα αναγράφονται:

 

 1. Η ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον φάκελο που περιέχει την οικονομική προσφορά.
 2. Η ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .

   

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 13:28
Διαβάστε περισσότερα...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Φάρσαλα,06.05.2016

Αρ.Πρ: 5736

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  Ο Δήμος Φαρσάλων,   προκηρύσσει   πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ.11389/93)  και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές. Ο διαγωνισμός  αφορά την προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2016.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Προϋπολογισμός προμήθειας :39.983,85 ευρώ με Φ.Π.Α

 • Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

 • Γλώσσα υποβολής προσφορών :Ελληνική

 • Ημερομηνία υποβολής προσφορών-τόπος διενέργειας διαγωνισμού:

17 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα- αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δ/νση:Πατρόκλου 3-Φαρσαλα Τ.Κ :40300).

 • Εγγύηση Συμμετοχής: απαιτείται

 • Έξοδα Δημοσίευσης: Ανάδοχος της προμήθειας

Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από το Δήμο Φαρσάλων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο προμηθειών 1ος όροφος, τηλέφωνα: 24913-50125 αρμόδιος υπάλληλος: Αλειφτήρας Σωκράτης).

Εκτύπωση της διακήρυξης θα μπορεί να γίνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων στην ηλεκτρονική δ/νση: www.dimosfarsalon.gr (διαδρομή: δημοτικά νέα->> διακηρύξεις) καθώς και από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική δ/νση www.eprocurement.gov.gr

 

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Αριστομένης Καραχάλιος

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

 

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016 15:26
Διαβάστε περισσότερα...

Επικαιρότητα

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

20-10-2017

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ψηλάφηση του …

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ψηλάφηση του μαστού για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

   Ο Δήμος Φαρσάλων συμμετείχε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης για...

20-10-2017

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Μύθοι …

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»

   Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Δήμο Φαρσάλων, τη Δευτέρα...

17-10-2017

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας: «Μια μέρα στη…

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας: «Μια μέρα στην ανασκαφή της αρχαίας Σκοτούσσας»

    Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 16 Οκτωβ...

16-10-2017

Αρχαία Σκοτούσσα - εκδήλωση για τα 4 χρό…

Αρχαία Σκοτούσσα - εκδήλωση για τα 4 χρόνια αρχαιολογικών ερευνών

    Στην κατάμεστη, από εκατοντάδες πολίτες, αίθουσα το...

16-10-2017

Επίσκεψη Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίν…

Επίσκεψη Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη στον Δήμαρχο Φαρσάλων Άρη Καραχάλιο

    Ως τόπο με μεγάλες προοπτικές στην παραγωγή και ω...

11-10-2017

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα για δε…

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα για δεύτερη χρονιά

  Ο Δήμος Φαρσάλων προσκάλεσε και φιλοξένησε στις 28 & 29 Σ...

10-10-2017

Σκοτούσσα - 4 χρόνια αρχαιολογικών ερευν…

Σκοτούσσα - 4 χρόνια αρχαιολογικών ερευνών

    Ο Δήμαρχος Φαρσάλων σας καλεί να παραστείτε στην εκδ...

09-10-2017

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας στο ΚΑΠΗ από τον Ο…

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας στο ΚΑΠΗ από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

  Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλλη...

09-10-2017

Λήξη του προγράμματος «Πρόληψη για τον Κ…

Λήξη του προγράμματος «Πρόληψη για τον Καρκίνο του Δέρματος»

  Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων στα Πλαίσια του Προγράμματος...

09-10-2017

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ

Συνέχεια Σεμιναρίων Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Με επιτυχία συνεχί...

06-10-2017

Best City Awards 2017 - Χρυσό Βραβείο στ…

Best City Awards 2017 - Χρυσό Βραβείο στον Δήμο Φαρσάλων για τον Πολιτισμό

      Στην καρδιά της φωτισμένης νυχτερινής Αθή...

06-10-2017

Σκοτούσσα - Επίσκεψη των Διευθυντών του …

Σκοτούσσα - Επίσκεψη των Διευθυντών του Αρχαιολογικού Προγράμματος της Σκοτούσσας στον Δήμαρχο Φαρσάλων

    Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος δέχθηκε σήμερα,...

06-10-2017

Καρναβαλικές Εκδηλώσεις 2018 - Σύσκεψη σ…

Καρναβαλικές Εκδηλώσεις 2018 - Σύσκεψη στο δημαρχείο Φαρσάλων

   Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 1.30 μ.μ. στην αίθουσ...

05-10-2017

Προγραμματισμός Υδατικών Έργων στον Δήμο…

Προγραμματισμός Υδατικών Έργων στον Δήμο Φαρσάλων

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος, είχε εχθές συνάντηση εργασίας μ...

02-10-2017

Ίδρυση Δημοτικής Πινακοθήκης Φαρσάλων

Ίδρυση Δημοτικής Πινακοθήκης Φαρσάλων

  Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις στ...

29-09-2017

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Κονάκι Κυζερί…

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Κονάκι Κυζερίδη

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοπο...

29-09-2017

Επίσκεψη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Φ…

Επίσκεψη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Φαρσάλων

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Λ...

27-09-2017

Επίσκεψη Ουκρανικής αντιπροσωπείας στον …

Επίσκεψη Ουκρανικής αντιπροσωπείας στον Δήμο Φαρσάλων

        Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, ...

27-09-2017

5ος Αχίλλειος Άθλος

 5ος Αχίλλειος Άθλος

       Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017, στα...

27-09-2017

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας

    Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστ...

25-09-2017

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα για δεύτερη χρονιά Ο Δήμος Φαρσάλων...

21-09-2017

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Κονάκι Κυζερί…

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Κονάκι Κυζερίδη

  Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος και ο καθ. Δρ. Παναγιώτη...

21-09-2017

Ανακοίνωση ίδρυσης Δημοτικής Πινακοθήκης…

Ανακοίνωση ίδρυσης Δημοτικής Πινακοθήκης Φαρσάλων

  Ανακοίνωση ίδρυσης Δημοτικής Πινακοθήκης Φαρσάλων Απαρχής τ...

21-09-2017

Απόφαση επιτροπής για τα "Βραβεία Α…

Απόφαση επιτροπής για τα "Βραβεία Αριστείας Κυζερίδη 2017"

Απόφαση Η ειδική τριμελής Επιτροπή κρίσης και ελέγχου των αιτήσεων ...

21-09-2017

12η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

12η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

12η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσ...

21-09-2017

Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών Ν4483 2017

Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών Ν4483 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Εξώφληση οφειλώνκαι ...

14-09-2017

12η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα (15, 16 …

12η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα (15, 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2017)

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 12η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα Ο Δήμος Φαρσάλων διο...

14-09-2017

Ελληνό – Ιταλικό Αρχαιολογικό Πρόγραμμα …

Ελληνό – Ιταλικό Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Σκοτούσσας

Ελληνό – Ιταλικό Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Σκοτούσσας 4η Επιχειρησιακή...

14-09-2017

Επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμο…

Επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Κίλιας στον Δήμο Φάρσαλων

Επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Κίλιας περιφέρειας Οδησσού...

14-09-2017

5ος Αχίλλειος Άθλος - Ημιμαραθώνιος Δρόμ…

5ος Αχίλλειος Άθλος - Ημιμαραθώνιος Δρόμος

Προκήρυξη«5ος Αχίλλειος Άθλος» Ημιμαραθώνιος Δρόμος και α. «5ος Παιδ...

12-09-2017

«1ος ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣ…

 «1ος ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 4,1 χλμ.»

«1ος ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 4,1 χλμ.»Στα πλαίσια των α...

12-09-2017

Κάλεσμα εθελοντών για τον Αχίλλειο Άθλο

  Ο Δήμος Φαρσάλων και ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινων...

11-09-2017

Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων για τη νέα σχολ…

Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων για τη νέα σχολική χρονιά

      Στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, α...

29-08-2017

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων

      Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλ...

29-08-2017

Θεατρική Παράσταση στην Σκοπιά από τον …

Θεατρική Παράσταση στην Σκοπιά από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Θεατρική Παράσταση στην Σκοπιάαπό τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Φαρσάλων Η θ...

28-08-2017

19ο Πανελλήνιο Γαβούστιμα - Σύναξη Καππα…

19ο Πανελλήνιο Γαβούστιμα - Σύναξη Καππαδοκών

19ο Πανελλήνιο Γαβούστιμα - Σύναξη Καππαδοκών     &...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες416025

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz