Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας
02 Απρ

Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                              Φάρσαλα, 29.03.2019
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ: 3880

 

                                       ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Φαρσάλων διενεργεί επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019 και συγκεκριμένα για τις ομάδες: Κεφάλαιο Α, Φορέας Δήμος Φαρσάλων, ομάδα Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό, Κεφάλαιο Β, Φορέας ΟΠΑΚΠΑ, ομάδα Είδη ιχθυοπωλείου - κατεψυγμένα ψάρια και Κεφάλαιο Γ, Φορέας ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ, ομάδα Α' Έλαια και Β' Είδη παντοπωλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας (2008/18.02.2019).
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
o Προϋπολογισμός προμήθειας : 3.401,55 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
o Τόπος παράδοσης: έδρα του Δήμου
o Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική
o Ημερομηνία υποβολής προσφορών : 09 Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο δημοτικό κατάστημα-αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
o Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται
o Υποδιαίρεση της προμήθειας: Nαι
o Έξοδα Δημοσίευσης: Ανάδοχος της προμήθειας

Πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού, θα δίνονται καθημερινά από τον Δήμο Φαρσάλων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο προμηθειών 1ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας 24913-50125, αρμόδιος υπάλληλος: Αλειφτήρας Σωκράτης).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «διαύγεια»), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην Ηλεκτρονική Δ/νση: www.dimosfarsalon.gr


Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά αρχεία.

1. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2. ΔΗΜΟΣ ΝΕΡΑ 2019

3. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΛΑΙΑ 2019

4. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2019

5. ΟΠΑΚΠΑ -ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ 2019

6. ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2019