LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enas_sunxronos_toposgk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala-dimarxeiogk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.akropoligk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.braxos_akropolisgk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enas_topos_emfortosgk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala-karamixougk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.i-pistigk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala_enipeas_2gk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enipeas_2gk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.eidulliaka-topiagk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.deksamenesgk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.thalassagk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.top-apidanos-potamosgk-is-93.jpg

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Φάρσαλα,4 Αυγούστου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 11822

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3
Ταχ. Κώδ. : 40300, Φάρσαλα
Πληροφορίες : Βούλα Μπαλαμπάνη
Τηλεφ. Επικ.: 24913 50133
fax : 24910 23914
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Φαρσάλων ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση παροχής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο χώρο που τελείται η ετήσια εμποροπανήγυρις Φαρσάλων (15-21 Αυγούστου 2017).
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 438/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και β) βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Τεχνική Περιγραφή με α.π.: 11819/2017
« Α. Τεχνική Έκθεση Προδιαγραφών Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Με την παρούσα έκθεση ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της εμποροπανήγυρις του Δήμου Φαρσάλων.
Η εγκατάσταση του στεγασμένου χώρου της λαϊκής αγοράς του υπαίθριου χώρου καθώς και του χώρου όπου εγκαθίστανται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψησταριές, ταβέρνες) θα περιλαμβάνει:
1. Την παραλαβή από την αποθήκη του Δήμου Φαρσάλων του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού για την εγκατάσταση.
2. Την τοποθέτηση και εγκατάσταση του υλικού ανά θέση της εμποροπανηγύρεως.
Αναλυτικά :
A/A Περιγραφή χώρων
Εξοπλισμός
1 Παραπήγματα εμπόρων –εκθετών (από 1-201 & 220-235) 1 ρευματοδότης σούκο ανά δύο παραπήγματα
2 Παραπήγματα καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Χαλβαδοπωλεία, πώληση παγωτών, κ.λπ.) αριθμός θέσεων 18 με αριθμ. 202-219) 9 ρευματοδότες σούκο
3 Παραπήγματα Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ψησταριές)
2 ρευματοδότες σούκο ανά χώρο των 16 Amper

3. Τον έλεγχο πριν την εγκατάσταση και κατά την λειτουργία σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τόσο των παρεχόμενων μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου όσο και των προσωρινών ρευματοδοτήσεων.
4. Οποιαδήποτε παραμετροποίηση του ηλεκτρολογικού δικτύου και των εγκαταστάσεων θα πραγματοποιείται μόνον με την σύμφωνη γνώμη του ηλεκτρολόγου του Δήμου, ο οποίος θα είναι και ο τελικός επιβλέπων.
5. Με το πέρας της εμποροπανήγυρης το ηλεκτρολογικό υλικό που παραλήφθηκε από την αποθήκη του Δήμου Φαρσάλων θα πρέπει να επιστραφεί στην αποθήκη του Δήμου Φαρσάλων παρουσία του ηλεκτρολόγου.
6. Ο Δήμος Φαρσάλων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη τόσο για την σταθερότητα της τάσης του ρεύματος όσο και την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου της ΔΕΗ.

Β. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός δαπάνης: 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.»

1. Δικαιούμενοι και δικαιολογητικά συμμετοχής
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι:
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί) και
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ζητούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

2. Ανάδειξη αναδόχου
Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά εφόσον όμως η τεχνική του προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
.
3. Τόπος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο ειδικός χώρος διεξαγωγής της εμποροπανηγύρεως σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο.
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από τεχνική έκθεση και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της Επιτροπής Εμποροπανήγυρις. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέχρι τις 13 Αυγούστου 2017.

4. Αποστολή προσφορών
Οι προσφορές (σφραγισμένες) μπορεί να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στον Δήμο Φαρσάλων (Πατρόκλου 3. 40 300 Φάρσαλα μέχρι τις 10 Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

5. Τρόπος πληρωμής, κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Φαρσάλων μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

6. Υπογραφή σύμβασης
Μετά την ανακοίνωση ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία σύμβαση.

7. Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα "διαύγεια"), στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» καθώς και θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος

 

Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2017 18:15
Διαβάστε περισσότερα...

       ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Φάρσαλα 3.08.2017
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                Αριθ. Πρωτ. 11735
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3 - Φάρσαλα
Ταχ. Κώδ.: 403 00
Πληροφορίες: Ευάγγελος Μπετχαβάς
Τηλ.: 2491.350.122
Fax: 24910.23914
Πρόεδρος Δ.Σ.: Βάιος Νικολάου
Τηλ: 6987 979 642

Προς:

1) κ. Δήμαρχο
2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3) Εκπροσώπους των Τ.Κ.:
Διλόφου, Ζ. Πηγής, Νεράιδας &Υπέρειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

1) Έγκριση τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.

2) Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

3) Έγκριση Επικαιροποιημένων Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα» με MIS 5001884.

4) Έγκριση της μελέτης με αριθμό 1/2017 του έργου με τίτλο: «Τοίχος Αντιστήριξης οδού Αθηνάς και διαμόρφωση περιοχής» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

5) Έγκριση της υπ. αριθμ. 14/2017 μελέτης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Πυρασφάλειας στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαρσάλων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

6) Έγκριση ίδρυσης Δημοτικής Πινακοθήκης Φαρσάλων και διάθεση πίστωσης.

7) Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων (B' τριμήνου), ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017

8) Έγκριση διάθεσης πίστωσης, κατόπιν της με ΑΔΣ 136/2017 περί συμμετοχής του Δήμου Φαρσάλων στη διοργάνωση του 19ου Πανελληνίου Γαβουστίματος (25-27 Αυγούστου 2017).

9) Έγκριση σύστασης ειδικής τριμελούς επιτροπής κρίσης και ελέγχου των αιτήσεων για τα προκηρυχθέντα Χρηματικά Βραβεία Αριστείας Κυζερίδη 2017.

10) Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων στο Κονάκι Κυζερίδη και διάθεση πίστωσης.

11) Αποδοχή του επιπλέον ποσού επιχορήγησης 299,55€ (εκ του συνόλου των 34.647,95€) από το ΥΠ.ΕΣ. για «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

12) Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Φο.Δ.Σ.Α. για «Παροχή υπηρεσιών Ζύγισης στο ΣΜΑ Φαρσάλων».

13) Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Φο.Δ.Σ.Α. για «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΣΜΑ Φαρσάλων».

14) Έγκριση χορήγησης ειδικών αδειών, για την ετήσια εμποροπανήγυρη Φαρσάλων έτους 2017.

15) Έγκριση ή μη των αιτήσεων άρδευσης έτους 2017 στις Τοπικές Κοινότητες:
α) Διλόφου, β) Ζ. Πηγής, γ) Νεράιδας και δ) Υπέρειας.

16) Έγκριση της με αριθμό 50/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. με θέμα «Αναμόρφωση (4η) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου

Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017 09:27
Διαβάστε περισσότερα...

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ               Φάρσαλα 2 Αυγούστου 2017
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               Αριθμ. Πρωτ. : 11670

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 - Φάρσαλα
Ταχ. Κώδ. : 40300
Πληροφορίες : Δημήτριος Καλογερόπουλος
Τηλέφωνο: 2491350115
Fax : 2491023914
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτρο-πής:
1. Τριανταφύλλου Νικόλαος
2. Τσιάμπας Σπυρίδων
3. Αγγελακόπουλος Γεώργιος
4. Ταστεμίρογλου Σοφία
5. Κατσιαούνης Ευάγγελος
6. Γκατζόγιας Νικόλαος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Τασόκας Κων/νος (Δημ/κος Σύμβουλος)
2. Μπαλαμπάνη Παρασκευή
(Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης)
3. Μπαχατίρογλου Ελένη
(Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών,
Υπηρεσιών, Κοινωνικής προστασίας, Παι-δείας & Πολιτισμού)
4. Παπαδήμας Γεώργιος
(Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
5. Λιαπής Αναστάσιος
(Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών - Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος Δήμου)
6. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρ/γισμού οικον. Έτους 2017.
2. Λήψη ανακλητικής απόφασης ανατροπής προτάσεων οικον. έτους 2017.
3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση πρ/γισμου οικον. έτους 2017.
4. Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου».
5. Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
6. Εξέταση ένστασης της εταιρείας ECOLIGHT MAΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε κατά της αριθ. 126/2017 απόφασή μας, για το διαγωνισμό «Προμήθεια λαμπτήρων - Ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών διακοσμητικών ειδών».
7. Έλεγχος υλοποίησης του πρ/γισμού και υποβολή έκθεσης Β' τριμήνου έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο.
8. Απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση μνημείου πεσόντων Τ.Κ. Κρήνης» (ποσού 7.000,00 €) και διάθεση πίστωσης.
9. Απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Δ.Ε. Ενιπέα» (ποσού 4.679,76 €) και διάθεση πίστω-σης.
10. Απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση περίφραξης κοιμητηρίου Τ.Κ. Νεράιδας» (ποσού 5.742,07 €) και διάθεση πίστωσης.
11. Απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση σχολείου Σκοτούσας» (ποσού 6.919,20 €) και διάθεση πίστωσης.
12. Απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Οδού του Οικισμού Δενδροχω-ρίου Τ.Κ. Καλλιθέας» (ποσού 7.000,00 €) και διάθεση πίστωσης.
13. Απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Υποδομών Τ.Κ. Σιτοχώρου» (ποσού 3.760,05 €) και διάθεση πίστωσης.
14. Απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Κοινοτικού Κτιρίου Τ.Κ. Σιτοχώρου» (ποσού 3.558,80 €) και διάθεση πίστωσης.
15. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς του έργου με τίτλο: «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων».
16. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη του διαγωνισμού για το έργο : «Αποκατάσταση Ισογείου Χώρου Δημαρχείου για την στέγα-ση του Κέντρου Κοινότητας».
17. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη του διαγωνισμού για το έργο : «Ανακατασκευή Υδραυλικών Υποδομών Οδοποιίας Σκοτού-σας».
18. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Άρης Καραχάλιος
Δήμαρχος Φαρσάλων

Πέμπτη, 03 Αυγούστου 2017 14:40
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 :Καλλισθένους 27
Τ.Κ. 41335
Πληροφορίες: Δ. Σταυρίδης
 : 2413511106, 2413 511119
 : 2413511199
 : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Λάρισα 28-7-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 12189

Προς: όπως ΠΔ
(Αποστολή με e-mail)

2ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας σε συνεργασία με το Περιφε-ρειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβα-κοπαραγωγούς της Π.Ε. Λάρισας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασί-ας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1. Διαπιστώσεις
Την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στις περισσότερες περιοχές στο 70-80% της ανθοφορίας και καρπόδεσης των 40%-50% των ανθέων. Σε ορισμένες περιοχές παρατηρείται σχετική οψιμότητα.
Όσον αφορά στο πράσινο σκουλήκι σε ορισμένες μόνο τοποθεσίες παρατηρείται τις τε-λευταίες ημέρες αύξηση συλλήψεων στο εγκατεστημένο δίκτυο φερομονικών παγίδων της Υπηρεσίας μας.
Με βάση τους επιτόπιους ελέγχους, που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκε η ύπαρξη ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) για το πράσινο σκουλήκι πάνω από το όριο επέμβασης σε ορισμένες περιοχές της Π.Ε. Λάρισας και ειδικότερα στον Αγ. Γεώργιο, στη Γλαύκη, σε ορισμένες περιοχές στο Ομορφοχώρι, στη Νίκαια στο Σταυρό Φαρσάλων στους Αγ. Αναργύρους και στο Κιλελέρ.
Όσον αφορά στο ρόδινο σκουλήκι δεν παρατηρείται αυξημένος αριθμός συλλήψεων ενήλικων (πεταλούδων) στο εγκατεστημένο δίκτυο φερομονικών παγίδων. Με βάση τις παρατηρήσεις από τους επιτόπιους ελέγχους δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ρόδινου σκουληκιού σε περιοχές της Λάρισας και σε περιοχές των Φαρσάλων.
2. Συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές
Καθώς βρισκόμαστε στην κρισιμότερη περίοδο για τυχόν προσβολές στη βαμβακοκαλ-λιέργεια, η Υπηρεσία μας συνιστά στους παραγωγούς να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν τα χωράφια τους κάθε 2 ημέρες προκειμένου να διαπιστώσουν έγκαιρα την παρουσία προνυμφών (σκουληκιών). Η επιθεώρηση των χωραφιών συνιστάται να γίνεται το πρωί ή το απόγευμα διασχίζοντας διαγώνια το χωράφι εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Στο παρόν στάδιο καλλιέργειας, το κατώτατο όριο επέμβα-σης για το πράσινο σκουλήκι είναι 6-8 ζωντανές νεαρές προνύμφες (σκουλήκια) κατά μέσο όρο, ανά 100 φυτά.
ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ: Όσον αφορά στο ρόδινο σκουλήκι στο στάδιο της καρποφορί-ας είναι αναγκαία η δειγματοληψία 100 καρυδιών 2 εβδομάδων. Εφόσον διαπιστωθεί κατά το άνοιγμά τους προσβολή τουλάχιστον στο 5% τότε και μόνο να γίνεται χημική επέμβαση με κατάλληλα και εγκεκριμένα εντομοκτόνα.
Η χημική καταπολέμηση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι πιο αποτε-λεσματική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στάδιο της προνύμφης (μήκος έως 1 εκατοστό) διότι οι μεγαλύτερης ηλικίας προνύμφες είναι πιο ανθεκτικές στα εντομοκτόνα.
Σημαντικό επίσης είναι να μην γίνεται άσκοπη και προληπτική χημική καταπολέμηση (ιδιαίτερα με μη εκλεκτικά εντομοκτόνα), που θα έχει ως συνέπεια τη μείωση του πληθυσμού των ωφέλιμων. Η ύπαρξη ωφέλιμων–φυσικών εχθρών σε μια καλλιέργεια είναι πολύ σημαντι-κή καθώς περιορίζει σημαντικά τους πληθυσμούς του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού αλλά και δευτερεύοντες εχθρούς (αλευρώδης, αφίδες), που μπορούν να προκαλέσουν ποιοτική υποβάθμιση.
Όπου κριθεί αναγκαίο συνιστάται η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης.

3. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και η ε-φαρμογή των ψεκασμών να γίνεται, κατά τις απογευματινές ώρες κυρίως μετά τη δύση του ηλίου επειδή τοτέ είναι πιο δραστήρια η προνύμφη και μειώνεται η δραστηριότητα των μελισσών. Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους ώστε να απομακρύ-νουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ενημέρωσης του κοινού σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν.4036/2012). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει απαραιτήτως οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.
Επισημαίνεται ότι όπου χρειαστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά μέσα τότε είναι επιθυμητή η εναλλαγή σκευασμάτων διαφορετικής κατηγορίας δράσης κάθε φορά και η μη χρήση του ίδιου εντομοκτόνου περισσότερο από δύο (2) φορές για την αποφυγή εμφάνισης συμπτωμάτων ανθεκτικότητας.
Οι παραγωγοί πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυ-τοπροστατευτικά προϊόντα, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων, ενώ η χρήση των προϊόντων αυτών πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Επίσης, οι συνάδελφοι Γεωπόνοι (Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων, Γραφεία Αγρο-τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.α.) που πιθανόν εντοπίσουν σημαντική προσβολή ή ανησυχητικό αριθμό συλληφθέντων ατόμων σε φερομονικές παγίδες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπηρεσία μας, έτσι ώστε σε συνεργασία μαζί τους, να εκδοθεί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες οι βαμβακοπαραγω-γοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου (τηλ. 24210-66525).

Ο Προϊστάμενος
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΠΕ Λάρισας α.α.

Νικολέττα Μπότη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 5. ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
2. ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6. ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
3. ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 7. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
4. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΘΕΣΓΗ

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017 11:17
Διαβάστε περισσότερα...

    To Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Φαρσάλων σας ενημερώνει ότι τα Τεχνικά Δελτία των γεωργικών προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, σχετικά με τους εχθρούς και τις ασθένειες της «Τομάτας υπαίθριας επιτραπέζιας και βιομηχανικής Νο 5», της «Αμυγδαλιάς Νο 9» και του «Αμπελιού Νο 11» θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr  - Αγρότης-Επιχειρηματίας - Γεωργικές Προειδοποιήσεις - Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας.

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017 14:28
Διαβάστε περισσότερα...

Επικαιρότητα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

24-11-2017

17η Νοεμβρίου - Ο Δήμος Φαρσάλων τιμά τη…

17η Νοεμβρίου - Ο Δήμος Φαρσάλων τιμά την 44η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

   Με μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Η...

24-11-2017

ΚΕΠ Υγείας - Εκδηλώσεις για την Οστεοπόρ…

ΚΕΠ Υγείας - Εκδηλώσεις για την Οστεοπόρωση

   Το Σάββατο 25/11/2017 και ώρα 10:30 ο Δρ. Στέφανος Λαζα...

23-11-2017

Προβολές Κινηματογραφικών Ταινιών στο Πο…

Προβολές Κινηματογραφικών Ταινιών στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

    Ο Δήμος Φαρσάλων ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κο...

22-11-2017

Έκκληση για βοήθεια στους πλημμυροπαθείς…

Έκκληση για βοήθεια στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής

    Έκκληση για βοήθεια στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Α...

22-11-2017

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 3ο Δημοτικό …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - 3ο Δημοτικό Σχολείο - Άγαλμα Αχιλλέα

    Οι μαθητές της τρίτης τάξης του 3ου Δημοτικού σχο...

22-11-2017

Δωρεάν διανομή πορτοκαλιών από τον Δήμο …

Δωρεάν διανομή πορτοκαλιών από τον Δήμο Φαρσάλων

     Ο Δήμος Φαρσάλων συμμετείχε για ακόμη μία φ...

22-11-2017

Αγιασμοί στις Δομές της ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ.

Αγιασμοί στις Δομές της ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ.

    Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τελέστηκε ο καθιε...

16-11-2017

Σύσκεψη Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του…

Σύσκεψη Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαρσάλων

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, στο γραφείο του Δημάρχου Φαρσάλων συνεδρ...

16-11-2017

Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμ…

Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού Δήμου Φαρσάλων

Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου υπογράφηκε, μεταξύ του Δημάρχου Φαρσάλων Άρη...

16-11-2017

Έργα υποδομής στον Δήμο Φαρσάλων - Υπογρ…

Έργα υποδομής στον Δήμο Φαρσάλων - Υπογραφή Συμβάσεων Υλοποίησης

      Τις συμβάσεις εκπόνησης δώδεκα (12) έργων...

14-11-2017

Εορτασμός της Επετείου του Πολυτεχνείου

Εορτασμός της Επετείου του Πολυτεχνείου

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας πρ...

09-11-2017

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) – Ο Δήμα…

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) – Ο Δήμαρχος Φαρσάλων απαντά σε Ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Σ.Ε.Π.

    Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), στο πλαίσιο της...

02-11-2017

Η Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων στα Γιαννιτσ…

Η Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων στα Γιαννιτσά

    Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου στα Γιαννιτσά, η Δημοτική Χ...

02-11-2017

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - Το 2ο Δημοτι…

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - Το 2ο Δημοτικό σχολείο Φαρσάλων στις παραδοσιακές δεξαμενές του Βαρουσίου

    Τη μεγάλη λιθόκτιστη δεξαμενή ύδρευσης στο Βαρούσι,...

01-11-2017

Ορισμός νέας Αντιδημάρχου

Ορισμός νέας Αντιδημάρχου

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ...

01-11-2017

Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά …

Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια

   Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30/10/2017, στο...

30-10-2017

Τα Φάρσαλα τιμούν το έπος του ’40

Τα Φάρσαλα τιμούν το έπος του ’40

        Η σπουδαία επέτειος της 28ης Οκ...

25-10-2017

Δήλωση παραίτησης Αντιδημάρχου Νίκου Τρι…

Αρ.Πρωτ:16696/24.10.2017 ΠΡΟΣΔΗΜΑΡΧΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Του...

24-10-2017

Ονοματοθεσία του σκοπευτηρίου Φαρσάλων σ…

Ονοματοθεσία του σκοπευτηρίου Φαρσάλων σε "Σκοπευτήριο Ιάκωβος Λεβής"

   Με την συμμετοχή 95 σκοπευτών από όλη την Ελλάδα διεξήχ...

24-10-2017

Μνημόσυνο για τους 10 πατριώτες που εκτε…

Μνημόσυνο για τους 10 πατριώτες που εκτελέστηκαν στα Βρυσιά

    Μνημόσυνο για τους 10 πατριώτες που εκτελέστηκαν στις 1...

20-10-2017

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ψηλάφηση του …

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ψηλάφηση του μαστού για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

   Ο Δήμος Φαρσάλων συμμετείχε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης για...

20-10-2017

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Μύθοι …

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»

   Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Δήμο Φαρσάλων, τη Δευτέρα...

17-10-2017

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας: «Μια μέρα στη…

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας: «Μια μέρα στην ανασκαφή της αρχαίας Σκοτούσσας»

    Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 16 Οκτωβ...

16-10-2017

Αρχαία Σκοτούσσα - εκδήλωση για τα 4 χρό…

Αρχαία Σκοτούσσα - εκδήλωση για τα 4 χρόνια αρχαιολογικών ερευνών

    Στην κατάμεστη, από εκατοντάδες πολίτες, αίθουσα το...

16-10-2017

Επίσκεψη Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίν…

Επίσκεψη Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη στον Δήμαρχο Φαρσάλων Άρη Καραχάλιο

    Ως τόπο με μεγάλες προοπτικές στην παραγωγή και ω...

11-10-2017

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα για δε…

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα για δεύτερη χρονιά

  Ο Δήμος Φαρσάλων προσκάλεσε και φιλοξένησε στις 28 & 29 Σ...

10-10-2017

Σκοτούσσα - 4 χρόνια αρχαιολογικών ερευν…

Σκοτούσσα - 4 χρόνια αρχαιολογικών ερευνών

    Ο Δήμαρχος Φαρσάλων σας καλεί να παραστείτε στην εκδ...

09-10-2017

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας στο ΚΑΠΗ από τον Ο…

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας στο ΚΑΠΗ από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

  Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλλη...

09-10-2017

Λήξη του προγράμματος «Πρόληψη για τον Κ…

Λήξη του προγράμματος «Πρόληψη για τον Καρκίνο του Δέρματος»

  Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων στα Πλαίσια του Προγράμματος...

09-10-2017

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ

Συνέχεια Σεμιναρίων Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Με επιτυχία συνεχί...

06-10-2017

Best City Awards 2017 - Χρυσό Βραβείο στ…

Best City Awards 2017 - Χρυσό Βραβείο στον Δήμο Φαρσάλων για τον Πολιτισμό

      Στην καρδιά της φωτισμένης νυχτερινής Αθή...

06-10-2017

Σκοτούσσα - Επίσκεψη των Διευθυντών του …

Σκοτούσσα - Επίσκεψη των Διευθυντών του Αρχαιολογικού Προγράμματος της Σκοτούσσας στον Δήμαρχο Φαρσάλων

    Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος δέχθηκε σήμερα,...

06-10-2017

Καρναβαλικές Εκδηλώσεις 2018 - Σύσκεψη σ…

Καρναβαλικές Εκδηλώσεις 2018 - Σύσκεψη στο δημαρχείο Φαρσάλων

   Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 1.30 μ.μ. στην αίθουσ...

05-10-2017

Προγραμματισμός Υδατικών Έργων στον Δήμο…

Προγραμματισμός Υδατικών Έργων στον Δήμο Φαρσάλων

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος, είχε εχθές συνάντηση εργασίας μ...

02-10-2017

Ίδρυση Δημοτικής Πινακοθήκης Φαρσάλων

Ίδρυση Δημοτικής Πινακοθήκης Φαρσάλων

  Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις στ...

29-09-2017

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Κονάκι Κυζερί…

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Κονάκι Κυζερίδη

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοπο...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες423260

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz