LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

09 Σεπ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6 ) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Φάρσαλα, 09-09-2020
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10562

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΗΣ ΑΠΟ
14-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 64/14-3-2020)

Ο Δήμος Φαρσάλων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ143/Α΄/28-6-2007) και της περ. ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
4. Τις διατάξεις του άρθρ.4, παρ.1, περ. κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκαν από το άρθρο 8, παρ.2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-4-2012).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4558/2018.
6. Τη με αριθμό 168 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων
«Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών, για τις ανάγκες προστασίας από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού - Covid19 (άρθρο 24 παρ.2 Π.Ν.Π. ΦΕΚ/64Α/14-3-2020)»
7. Τη με αριθμό πρωτ. 10478/08-09-2020 βεβαίωση πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας Προμηθειών).
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6 ) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
100 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Φάρσαλα (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ) ΔΕ Οδηγών Απορριµµατοφόρων [µε άδεια Γ΄(C) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού σε ισχύ] 4 Μήνες 2
101 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Φάρσαλα (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ) ΥΕ Εργατών Πρασίνου 2 Μήνες 4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
100 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχηµάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα )
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα )
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
(σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής.
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).
4. Να έχουν εντοπιότητα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (διαθέσιμη στην Κεντρική είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου).
2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
3. Αποδεικτικά των απαιτούμενων προσόντων (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ Β)
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας.
5. Βεβαίωση ανεργίας
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986
Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Η παρούσα ανακοίνωση, να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Φαρσάλων, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων την 09-09-2020.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους σε εσώκλειστο φάκελο Α4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου έως στις 10-09-2020 και στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Τ.Κ. 40300, Φάρσαλα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας, υπόψη κας Ευθυμίας Θανοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2491350122, 2491350120).
2. με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων η σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή)
Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «Αίτηση _COVID19»
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων αρχίζει ξεκινά την 09-09-2020 και λήγει την 10-09-2020 και ώρα 23:59.
Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 σε συνδυασμό με την περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄234).
Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στο άρθρο 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ν. 3584/2007, Α΄143) και της περ. ιε΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134)..».
Ο Δήμαρχος

Ιορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου

 Στους παρακάτω συνδέσμους  μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά αρχεία.

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ COVID

2.ΑΙΤΗΣΗ

Επικαιρότητα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

27-11-2020

Απολύμανση, καθαρισμός και ενημέρωση στο…

Απολύμανση, καθαρισμός και ενημέρωση στον οικισμό των Ρομά στα Φάρσαλα

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε εκτεταμένη απολύμανση κοινόχρηστων χώρων, π...

26-11-2020

Διαρκείς απολυμάνσεις σε κτήρια δημοτικώ…

Διαρκείς απολυμάνσεις σε κτήρια δημοτικών υπηρεσιών από το δήμο Φαρσάλων

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Νέο γύρο απολυμάνσεων πραγματοποίησε τ...

25-11-2020

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση του …

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των Φαρσάλων

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένα σημαντικό βήμα για την εκπόνηση του Σχεδίο...

19-11-2020

Μάσκες προσέφερε στο δήμο Φαρσάλων το Ερ…

Μάσκες προσέφερε στο δήμο Φαρσάλων το Εργατικό Κέντρο της περιοχής

Σε μία κίνηση με ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα προχώρησε το Εργ...

19-11-2020

Εσκίογλου: Να μην αποδυναμωθεί το Κέντρο…

Εσκίογλου: Να μην αποδυναμωθεί το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων λόγω της πανδημικής κρίσης

Να μην αποδυναμωθεί, αλλά αντιθέτως να ενισχυθεί με ιατρικό και νοση...

19-11-2020

Έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη ζημ…

Έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη ζημιών σε αγρότες που δεν προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο ζητά ο δήμαρχος Φαρσάλων

Παράλληλα με τη διαρκή συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες το...

17-11-2020

Στεφάνι για την επέτειο του Πολυτεχνείου…

Στεφάνι για την επέτειο του Πολυτεχνείου κατέθεσε ο δήμαρχος Φαρσάλων

Στεφάνι για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατέθεσε στο ...

17-11-2020

Με ικανοποιητική συμμετοχή τα rapid test…

Με ικανοποιητική συμμετοχή τα rapid tests για τον κορωνοϊό στα Φάρσαλα

Με ικανοποιητική συμμετοχή πολιτών εξελίσσεται στα Φάρσαλα ο μαζικός...

13-11-2020

Δωρεάν rapid test για τον κορωνοϊό την ε…

Δωρεάν rapid test για τον κορωνοϊό την ερχόμενη Τρίτη στα Φάρσαλα

Τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν την ταχεία εξέταση ανίχνευσ...

13-11-2020

Καθαρίζει τους υδατόπυργους και υδατοδεξ…

Καθαρίζει τους υδατόπυργους και υδατοδεξαμενές σε όλη την επαρχία η ΔΕΥΑ Φαρσάλων

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Σε εκτεταμένους καθαρισμούς όλων των υ...

12-11-2020

Μαζικές απολυμάνσεις σε υπό λειτουργία σ…

Μαζικές απολυμάνσεις σε υπό λειτουργία σχολεία θα πραγματοποιήσει ο δήμος Φαρσάλων

  Σε νέα απολύμανση όλων των κτηρίων όπου στεγάζονται σχολικές μ...

12-11-2020

Εσκίογλου: Ο κορωνοϊός είναι παντού, να …

Εσκίογλου: Ο κορωνοϊός είναι παντού, να τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα προστασίας

  Δήλωση του δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου με αφορμή την...

12-11-2020

Στο Πράσινο Ταμείο η ανάπλαση του νοτίου…

Στο Πράσινο Ταμείο η ανάπλαση του νοτίου τμήματος του περιφερειακού των Φαρσάλων

Σε φάση δημοπράτησης μπαίνει πλέον η ανάπλαση του νοτίου τμήματος το...

12-11-2020

Νέα έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 400.000 …

Νέα έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 400.000 στο δήμο Φαρσάλων για αποκατάσταση των αθλητικών υποδομών και άλλων καταστροφών από τον «Ιανό»

Θετικά και τάχιστα ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση στο αίτημα του δήμου Φα...

12-11-2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ∆ ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΦΑΡΣΑΛΑ 08 10 2020Αρ.Πρωτ.: 12636ΠΕ...

10-11-2020

Απολύμανση στο Δημοτικό Σχολείο Ευϋδρίου…

Απολύμανση στο Δημοτικό Σχολείο Ευϋδρίου – Λόφου από το δήμο Φαρσάλων

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε εκτεταμένη απολύμανση στους υποδειχθέντες χ...

10-11-2020

Απομακρύνει τα υλικά που είχαν σωρευτεί …

Απομακρύνει τα υλικά που είχαν σωρευτεί λόγω του Ιανού ο δήμος Φαρσάλων

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες των ...

09-11-2020

Να συμμετάσχουν σε δράση για τον εορτασμ…

Να συμμετάσχουν σε δράση για τον εορτασμό των 200 ετών από απελευθέρωση καλεί νέες και νέους ο δήμος Φαρσάλων

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021» σχεδιάζει για το έτος...

07-11-2020

Συνάντηση για τη λειτουργία της λαϊκής α…

Συνάντηση για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στα Φάρσαλα

Τον δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου επισκέφθηκαν ο πρόεδρος των π...

06-11-2020

Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας γι΄αποζη…

Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας γι΄αποζημίωση αγροτών λόγω ΙΑΝΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Φάρσαλα 5 Νο...

04-11-2020

Θερμές ευχαριστίες από τον δήμαρχο Φαρσά…

Θερμές ευχαριστίες από τον δήμαρχο Φαρσάλων στον διοικητή της 8ης ΕΜΑΚ για τη σωτήρια συμβολή της στην πρόσφατη θεομηνία

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τις θερμές του ευχαριστίες εκ μέρους του συνόλ...

03-11-2020

Ολοκληρώνεται το αποχετευτικό δίκτυο των…

Ολοκληρώνεται το αποχετευτικό δίκτυο των Φαρσάλων με έργο 2,8 εκ. ευρώ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώνεται το αποχετευτικό δίκτυο των Φαρσά...

03-11-2020

Στην τελική ευθεία η δημοπράτηση του έργ…

Στην τελική ευθεία η δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την κα...

30-10-2020

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την α…

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Φαρσάλων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 30 Οκτωβρίου 2020ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρ...

30-10-2020

Ορισμός νέου αντιδημάρχου και προσθήκη …

Ορισμός νέου αντιδημάρχου  και προσθήκη αρμοδιοτήτων στους ήδη υπάρχοντες αντιδημάρχους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα 30 Οκτωβρίου 2020ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρω...

29-10-2020

Στήριξη των πληγέντων της επαρχίας Φαρσά…

Στήριξη των πληγέντων της επαρχίας Φαρσάλων από το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» ζητά ο δήμαρχος Μ. Εσκίογλου από τον υπουργό Περιβάλλοντος

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτο...

29-10-2020

Κλείνουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του …

Κλείνουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Φαρσάλων για ομαδικές προπονήσεις και επίσημους αγώνες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο εφαρμογής των πρωτοκόλλων προστασίας από τ...

29-10-2020

Συνάντηση Εσκίογλου με Αυγενάκη και επικ…

Συνάντηση Εσκίογλου με Αυγενάκη και επικοινωνία με Λιβάνιο για τις ζημιές σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Με τον υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη συναντήθηκε το βράδυ...

29-10-2020

Το μήνυμα του δημάρχου Φαρσάλων Μάκη Εσκ…

Με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίο...

28-10-2020

Μήνυση κατ’ αγνώστων για καταστροφές σε …

Μήνυση κατ’ αγνώστων για καταστροφές σε κάδους απορριμμάτων στα Φάρσαλα

Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνουν οι αλλεπάλληλες φθορές που προκάλε...

28-10-2020

Τηλεφωνικά η εξυπηρέτηση των πολιτών από…

Τηλεφωνικά η εξυπηρέτηση των πολιτών από το Δήμο Φαρσάλων λόγω των αυξημένων μέτρων για την πανδημία

Κατόπιν κυβερνητικής απόφασης που θέτει την Περιφερειακή Ενότητα Λάρ...

24-10-2020

Ελλάδα 2021: Σε διαδικτυακή συνάντηση με…

Ελλάδα 2021: Σε διαδικτυακή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου

Σε διαδικτυακή συνάντηση με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, πα...

23-10-2020

Ενημέρωση για διεκπεραίωση διοικητικής δ…

Ενημέρωση για διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μέσω των ΚΕΠ

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ       ...

22-10-2020

Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων 28ης Οκ…

Πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου 2020.

  • ΕΠΑΡΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ - 8.00' • ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑ...

15-10-2020

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης-Ανακοίνωση…

ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ.

09-10-2020

Ανακοίνωση για τις πληγείσες επιχειρήσει…

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, η προθεσμία υποβολ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

TRITSHS300

Ανάπλαση πλατείας

anapl

Επιλογή Γλώσσας

greek version english version

 

 

jul

Διαδραστικός χάρτης

banner


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες773489

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz