LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

09 Σεπ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6 ) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Φάρσαλα, 09-09-2020
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10562

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΗΣ ΑΠΟ
14-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 64/14-3-2020)

Ο Δήμος Φαρσάλων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ143/Α΄/28-6-2007) και της περ. ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
4. Τις διατάξεις του άρθρ.4, παρ.1, περ. κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκαν από το άρθρο 8, παρ.2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-4-2012).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4558/2018.
6. Τη με αριθμό 168 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων
«Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών, για τις ανάγκες προστασίας από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού - Covid19 (άρθρο 24 παρ.2 Π.Ν.Π. ΦΕΚ/64Α/14-3-2020)»
7. Τη με αριθμό πρωτ. 10478/08-09-2020 βεβαίωση πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας Προμηθειών).
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6 ) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
100 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Φάρσαλα (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ) ΔΕ Οδηγών Απορριµµατοφόρων [µε άδεια Γ΄(C) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού σε ισχύ] 4 Μήνες 2
101 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Φάρσαλα (Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ) ΥΕ Εργατών Πρασίνου 2 Μήνες 4

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
100 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελµατικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχηµάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τοµέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου του Τοµέα Οχηµάτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ή
Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα )
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).
γ)Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους µε τα ανωτέρω προσόντα )
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (Π.∆. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
(σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται: • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη) • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ. Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής.
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).
4. Να έχουν εντοπιότητα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (διαθέσιμη στην Κεντρική είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου).
2. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
3. Αποδεικτικά των απαιτούμενων προσόντων (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ Β)
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας.
5. Βεβαίωση ανεργίας
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986
Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Η παρούσα ανακοίνωση, να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Φαρσάλων, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων την 09-09-2020.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους σε εσώκλειστο φάκελο Α4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου έως στις 10-09-2020 και στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Τ.Κ. 40300, Φάρσαλα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας, υπόψη κας Ευθυμίας Θανοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2491350122, 2491350120).
2. με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων η σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή)
Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «Αίτηση _COVID19»
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων αρχίζει ξεκινά την 09-09-2020 και λήγει την 10-09-2020 και ώρα 23:59.
Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 σε συνδυασμό με την περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄234).
Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στο άρθρο 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ν. 3584/2007, Α΄143) και της περ. ιε΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134)..».
Ο Δήμαρχος

Ιορδάνης (Μάκης) Εσκίογλου

 Στους παρακάτω συνδέσμους  μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά αρχεία.

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ COVID

2.ΑΙΤΗΣΗ

Επικαιρότητα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

25-09-2020

Εσκίογλου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθ…

Στη συνεδρίαση της Διαρκής Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλή...

25-09-2020

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Από την Περιφέρε...

25-09-2020

Οδηγίες υγιεινής κατόπιν των έντονων πλ…

Ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με το Κ.Υ. Φαρσάλων λαμβάνοντας υπόψη τ...

25-09-2020

Ολοκληρώθηκε η διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ…

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διανομή τροφίμων και άλλων προϊόντων του πρ...

25-09-2020

Στο πλευρό των πλημμυροπαθών ο Δήμος Φαρ…

Στο πλευρό των πλημμυροπαθών ο Δήμος Φαρσάλων, διανέμει καθημερινά φαγητό και νερό.

Από την πρώτη ημέρα της θεομηνίας το περασμένο Σάββατο, ο Δήμος Φαρσ...

23-09-2020

Συνάντηση του Δημάρχου Φαρσάλων με την π…

Συνάντηση του Δημάρχου Φαρσάλων με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ για τις μεγάλες καταστροφές στην περιοχή από την κακοκαιρία

Για το μέγεθος της ζημιάς στην επαρχία Φαρσάλων από την κακοκαιρία α...

23-09-2020

Στο πλευρό του Δήμου Φαρσάλων η ΚΕΔΕ και…

Την αμέριστη υλική και ηθική συμπαράσταση στο Δήμο Φαρσάλων που υπέστη...

23-09-2020

Κλειστά όλα τα σχολεία μέχρι και την Παρ…

Με απόφαση του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, δε θα λειτουργήσου...

23-09-2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Έπειτα από τις καταστροφές που προκάλεσε ο Κυκλώνας «ΙΑΝΟΣ» με το πέρα...

22-09-2020

Πρόεδρος του ΕΛΓΑ από τα Φάρσαλα: «Να σμ…

Πρόεδρος του ΕΛΓΑ από τα Φάρσαλα: «Να σμικρύνουμε εντυπωσιακά το χρόνο και να καταβληθούν τάχιστα οι αποζημιώσεις»

Στη δέσμευση ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια ώστε «να σμικρύνει εντυπωσ...

22-09-2020

Τρόφιμα και εμφιαλωμένα νερά προσέφερε σ…

Τρόφιμα και εμφιαλωμένα νερά προσέφερε στο Δήμο Φαρσάλων η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας

Σημαντική ποσότητα τροφίμων και εμφιαλωμένων νερών προσέφερε το πρωί...

22-09-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Α…

Μετά από τη πρόσφατη θεομηνία που έπληξε το σύνολο της Επαρχίας Φαρσάλ...

22-09-2020

Ακύρωση 8ου Αχίλλειου άθλου.

Μετά από τη πρόσφατη θεομηνία που έπληξε το σύνολο της Επαρχίας Φαρσάλ...

22-09-2020

Ανακοίνωση για τις πληγείσες επιχειρήσει…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Φάρσαλα, 22 Σεπτεμβρίου...

22-09-2020

Ενημέρωση για τη διαδικασία καταβολής εν…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 22 Σεπτεμβρίου 2020ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρ...

22-09-2020

Κήρυξη του Δήμου Φαρσάλων σε Κατάσταση …

Σύμφωνα με την αριθμό 6923/20-09-2020 απόφαση της Γενικής Γραμματείας ...

21-09-2020

Αυτοψία σε πληγείσες περιοχές του Δήμου …

Αυτοψία σε πληγείσες περιοχές του Δήμου Φαρσάλων από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Δήμαρχο Φαρσάλων

Αυτοψία σε πληγείσες περιοχές που χτυπήθηκαν από τα ακραία καιρικά φ...

21-09-2020

Aρμόδιοι ανταποκριτές ΕΛΓΑ

Aρμόδιοι ανταποκριτές ΕΛΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Φάρσαλα 20/9/2020ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟ...

20-09-2020

Διανομή ρούχων στους πληγέντες

Ο Δήμος Φαρσάλων ανακοινώνει ότι ο Σύλλογος Φιλανθρωπίας και Ιεραποστο...

20-09-2020

Κλειστά όλα τα σχολεία μέχρι και την Τετ…

Με απόφαση του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, δε θα λειτουργήσου...

20-09-2020

Εμφιαλωμένο νερό διανέμει ο Δήμος Φαρσάλ…

Από τη Δήμο Φαρσάλων ανακοινώνεται πως για την αντιμετώπιση του προβλή...

20-09-2020

Μερίδες φαγητού σε πληγέντες κατοίκους τ…

Από το Δήμο Φαρσάλων γίνεται γνωστό πως σε συνεργασία με τον Οργανισμό...

20-09-2020

Νέα τηλέφωνα εικοσιτετράωρης επικοινωνία…

Από το Δήμο Φαρσάλων γίνεται γνωστό πως οι υπηρεσίες θα βρίσκονται σε ...

19-09-2020

Μέτρα ανακούφισης των πληγέντων ανακοίνω…

Μέτρα ανακούφισης των πληγέντων ανακοίνωσε κυβερνητικό κλιμάκιο στα Φάρσαλα

  Στα Φάρσαλα βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου κυβερνητικό κλι...

19-09-2020

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαύγεια του νε…

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων ανακοινώνεται...

19-09-2020

Χώρο φιλοξενίας πληγέντων λειτουργεί ο Δ…

Μετα από την κακοκαιρία που έπληξε την Επαρχία Φαρσαλων την 18-9-2020 ...

19-09-2020

Αποκαθίσταται η υδροδότηση στην πόλη των…

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων ανακοινώνεται...

19-09-2020

Ανακοίνωση για τη διακοπή της υδροδότηση…

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων ανακοινώνεται...

18-09-2020

Να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στο δρόμ…

Να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στο δρόμο Φαρσάλων - Βόλου συστήνει ο Δήμος Φαρσάλων

Από το Δήμο Φαρσάλων συνίσταται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκο...

18-09-2020

Γραμμές επικοινωνίας για τους πολίτες αν…

Από το Δήμο Φαρσάλων και επ' αφορμή της εν εξελίξει κακοκαιρίας που πλ...

18-09-2020

Δωρεά τροφίμων από το Ίδρυμα «Σταύρος Νι…

Δωρεά τροφίμων από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φαρσάλων

Σημαντική ποσότητα τροφίμων δώρισε το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στο Κ...

18-09-2020

Αποτελέσματα συμμετεχόντων για την πρόσλ…

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

18-09-2020

Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας 2020

  «Τρέχουμε με ασφάλεια, μετακινούμαστε υπεύθυνα!», είναι το μ...

15-09-2020

Εσκίογλου σε μαθητές: Το να φοράμε μάσκα…

Εσκίογλου σε μαθητές: Το να φοράμε μάσκα είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης

Δελτίο Τύπου Σε αγιασμούς για την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρ...

15-09-2020

Ξεχωριστή συμμετοχή για τον 8ο Αχίλλειο …

Ξεχωριστή συμμετοχή για τον 8ο Αχίλλειο Άθλο

Μια ξεχωριστή συμμετοχή για τον 8ο ΑΧΊΛΛΕΙΟ ΆΘΛΟ είναι η Ασημίνα Ιγγ...

14-09-2020

Μάσκες μίας χρήσης παρέλαβε ο Δήμος Φαρσ…

Μάσκες μίας χρήσης, 12.000 τον αριθμό, παρέλαβε ο Δήμος Φαρσάλων το Σά...

O.Π.Α.Κ.Π.Α

booking1

Επιλογή Γλώσσας

 

 

jul

Διαδραστικός χάρτης

banner


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες756775

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz