LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

21 Ιουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 21 Ιουνίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6183
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3
Ταχ. Κώδικας : 40300, Φάρσαλα
Πληροφορίες : Παρασκευή Μπαλαμπάνη
Τηλ.: 24913-50133
Fax: 24910-26364, 23914
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων, δυνάμει της υπ' αριθμ. 69/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ' αριθμ. 94/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην σύναψη δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων», σύμφωνα με το άρθρο 176 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 264 και 265 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Φαρσάλων που εδρεύει στα Φάρσαλα, οδός Πατρόκλου 3, με ΑΦΜ 998416991 προσκαλεί πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά (εφεξής, η «Προσφορά») για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Δήμο Φαρσάλων (εφεξής, η «Δανειακή Σύμβαση») σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας.
Ειδικότερα:
Α. Οικονομικοί και λοιποί όροι της δανειακής σύμβασης - Ισχύς της προσφοράς
Η προσφορά που θα υποβληθεί από τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την κατάρτιση της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους κάτωθι οικονομικούς και λοιπούς όρους:
Ποσό δανείου: Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα δυο χιλιάδες οχτακόσια πενήντα δυο ευρώ και δεκαέξι λεπτά (1.472.852,16 €).
Το ανωτέρω ποσό προέκυψε μετά την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των στοιχείων ηλεκτροφωτισμού των οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και αποτυπώνεται σε Πίνακα (σχετική η με αριθμό μελέτη που εγκρίθηκε με την αριθμό 68/2018 απόφαση του Δ.Σ.), μεταξύ των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την παρέμβαση που προτείνεται για υλοποίηση. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό είναι εκτίμηση προϋπολογισμού, για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών εξοικονόμησης (με λαμπτήρες LED). Μετά τον διεθνή διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί για την ανωτέρω προμήθεια και την έκπτωση που θα δοθεί, θα προκύψει το τελικό ποσό του δανείου.
Σκοπός δανείου: Η αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Χρηματοδοτικό σχήμα του έργου: Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί ως εξής : με δανειοδότηση το ποσό του ενός εκατομμύριου τετρακοσίων εβδομήντα δυο χιλιάδων οχτακόσιων πενήντα δυο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (1.472.852,16 €) και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (69.200 €) από δημοτικούς πόρους (ανταποδοτικά έσοδα).
Διάρκεια αποπληρωμής δανείου: Δέκα (10) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου με δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του συνόλου του δανείου.
Τρόπος αποπληρωμής Κεφαλαίου: Προτεινόμενος
Περίοδος χάριτος: Δυνατότητα επιλογής περιόδου χάριτος που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, θα συμπεριλαμβάνεται στη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου και δεν θα την επιμηκύνει.
Συμβατικό επιτόκιο: Πρόταση σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Σε κάθε περίπτωση τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει στην προσφορά τους να προσδιορίσουν αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού του προσφερόμενου συμβατικού επιτοκίου, καθώς και το επιτόκιο υπερημερίας.
Ημερομηνίες καταβολής τόκων: Καθορισμός των περιόδων εκτοκισμού.
Ευελιξίες δανείου: Δυνατότητα επιλογής του συγκεκριμένου όρου κατά τη διάρκεια του δανείου. Επίσης θα πρέπει μαζί με την προσφορά να προσκομισθεί και ενδεικτικός Πίνακας Αποπληρωμής του δανείου, ήτοι των τοκοχρεωλυτικών δόσεων.
Λοιπές επιβαρύνσεις: Τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσδιορίσουν στην προσφορά εκτός του ύψους του επιτοκίου και το συνολικό κόστος του δανείου για τον δανειολήπτη Δήμο, όπως ενδεικτικά, ανά περίπτωση, και το ύψος των λοιπών επιβαρύνσεων.
Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών σύναψης δανείου: Έως την 31/12/2018.
Ασφάλεια δανείου: Η εξασφάλιση των δανείου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Εξυπηρέτηση του δανείου: Η έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου αποφασίζεται άμεσα με την απόφαση έγκρισης της χορήγησης του δανείου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Έξοδα και δαπάνες: Τα κάθε είδους έξοδα και οι λοιπές δαπάνες συνομολόγησης του δανείου βαρύνουν τον δανειολήπτη.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ενός (1) μηνός κατά ανώτατο όριο.

Β. Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών
Για την συνομολόγηση του δανείου θα επιλεγεί η συμφερότερη για τον Δήμο Φαρσάλων προσφορά. Οι προσφορές εφόσον είναι τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, θα αξιολογηθούν από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αναδειχθεί η συμφερότερη προσφορά την οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρσάλων.

 

Γ. Διαδικασία φακέλου προσφοράς
1. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
α) Κάθε ενδιαφερόμενο πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οφείλει να καταθέσει σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:
• Την προσφορά του σε δύο (2) πρωτότυπα, υπογεγραμμένα από το αρμόδιο νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τους οικονομικούς και λοιπούς όρους που προτείνει στον Δήμο Φαρσάλων το εν λόγω πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α. «Οικονομικοί και λοιποί όροι της δανειακής σύμβασης – ισχύς της προσφοράς».
• Ενδεικτικό Πίνακα Αποπληρωμής του δανείου, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς
β) Στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και το κείμενο:
«Προσφορά για την κατάρτιση σύμβασης δανείου με τον Δήμο Φαρσάλων συνολικού ποσού: 1.472.852,16 €».
2. Χρόνος-Τόπος υποβολής προσφορών
Οι παραπάνω κλειστές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ως εξής:
Να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του καταστήματος του Δήμου Φαρσάλων (οδός Πατρόκλου 3, 40 300, Φάρσαλα) έως την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.
3. Αξιολόγηση προσφορών
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις επί των στοιχείων των προσφορών και του φακέλου εν γένει και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα στην τυχόν προθεσμία που τους τίθεται. Η Οικονομική Επιτροπή θα προβεί σε σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα και με βάση την παραπάνω συμφερότερη προσφορά, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση δανείου.
Η επιλογή/αποδοχή της συμφερότερης προσφοράς και κατακύρωση της σύμβασης δανείου στον Ανάδοχο θα κοινοποιηθεί μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (FAX) σε όλα τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέθεσαν προσφορά.
Επισήμανση: Η παρούσα δεν συνιστά εντολή προς τα προσκαλούμενα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την χρηματοδότηση του Δήμου Φαρσάλων και δεν τον δεσμεύουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Η Οικονομική Επιτροπή ή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο να αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας αλλά έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της/του να παρατείνει, αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή επαναλάβει τη παρούσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράτασης, αναβολής, ματαίωσης, ακύρωσης ή επανάληψης της παρούσας τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποβάλλει προσφορά δεν θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιαδήποτε λόγο έναντι του Δήμου Φαρσάλων, ούτε ακόμη για την κάλυψη οποιονδήποτε δαπανών στα οποία υποβλήθηκαν για την υποβολή της εν λόγω προσφοράς.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από τον Δήμο Φαρσάλων, η καταρτισθείσα δανειακή σύμβαση και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων από τον Δήμο Φαρσάλων τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης λήψης των σχετικών εισηγήσεων και εγκρίσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις από τα προβλεπόμενα σε αυτές αρμόδια όργανα, ιδίως δε την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ. Δημοσιότητα-πληροφορίες
1. Το κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων, στο πρόγραμμα Διαύγεια και σε μία ημερήσια εφημερίδα.
2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αποσταλεί επί απόδειξη παραλαβής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και στα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρσάλων. Σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμο στο πρωτόκολλο του Δήμου Φαρσάλων.
3.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ( Γραφείο 03, αρμόδια υπάλληλος Παρασκευή Μπαλαμπάνη, τηλεφ. επικοιν.: 24913 50133).

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος

Επικαιρότητα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

19-04-2019

Δημόσια διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσ…

Δημόσια διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό Ρομά

  Στο πλαίσιο του προγράμματος μετεγκατάστασης στον νέο οικισμό Ρ...

18-04-2019

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - το Δημοτικό …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας - το Δημοτικό Σχολείο Ευυδρίου στη Έκθεση της Καλλιθέας

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ευυδρίου, συνοδευόμενοι από τους εκπ...

18-04-2019

Δημόσια Διαβούλευση - Προς υπογραφή η απ…

Δημόσια Διαβούλευση - Προς υπογραφή η απόφαση για τη μετεγκατάσταση 31 νοικοκυριών Ρομά που διαβιούν στο δήμο Φαρσάλων

    Ο Δήμος Φαρσάλων σας προσκαλεί να λάβετε μέρος, την ...

18-04-2019

Σύμβαση εγκατάστασης συστήματος απονιτρο…

Σύμβαση εγκατάστασης συστήματος απονιτροποίησης στην ύδρευση Φαρσάλων

  Την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του ...

18-04-2019

Με μεγάλη συμμετοχή το MILKO τουρνουά 3Χ…

Με μεγάλη συμμετοχή το MILKO τουρνουά 3Χ3 στα Φάρσαλα στις 13-14/4/2019

  Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλε...

17-04-2019

Δημόσια Διαβούλευση - Προς υπογραφή η απ…

Δημόσια Διαβούλευση - Προς υπογραφή η απόφαση για τη μετεγκατάσταση 31 νοικοκυριών Ρομά που διαβιούν στο δήμο Φαρσάλων

  Υπογράφεται εντός των επόμενων ημερών από την αναπληρώτρια υπου...

16-04-2019

Ημέρα Ιατρικών Εξετάσεων - Κέντρο πρόληψ…

Ημέρα Ιατρικών Εξετάσεων - Κέντρο πρόληψης υγείας

Την Κυριακή, 14 Απριλίου 2019, το Κέντρο Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) ...

12-04-2019

Αθλητικό Κέντρο Φαρσάλων - Πρόγραμμα Φιλ…

Αθλητικό Κέντρο Φαρσάλων - Πρόγραμμα Φιλόδημος

Ο Δήμος Φαρσάλων υποβάλλει πρόταση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπο...

12-04-2019

Μουσική Σχολή ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων

Μουσική Σχολή ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 19:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Π...

11-04-2019

1η Χορωδιακή Μαθητική Συνάντηση των Δημο…

1η Χορωδιακή Μαθητική Συνάντηση των Δημοτικών Σχολείων Φαρσάλων

Ο Δήμος Φαρσάλων και τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου συνδιοργανώνουν την...

11-04-2019

Βραβεύσεις Καρναβαλιστών

Βραβεύσεις Καρναβαλιστών

Σήμερα, Πέμπτη 11/4/2019, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος απένει...

10-04-2019

Συμμετοχή σε εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή …

Συμμετοχή σε εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

  Την Παρασκευή 5 Απριλίου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέρ...

09-04-2019

Κέντρο Ημέρας ΑΜΕΑ - Μαθήματα

Κέντρο Ημέρας ΑΜΕΑ - Μαθήματα

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται τα μαθήματα στο Κέντρο Ημέρας ΑΜΕΑ του...

09-04-2019

Βραχιόλια Κινδύνου - Ο Δήμος Φαρσάλων πα…

Βραχιόλια Κινδύνου - Ο Δήμος Φαρσάλων παρέδωσε τα πρώτα είκοσι οχτώ (28) Βραχιόλια Κινδύνου

  Την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 στο ισόγειο του Δημαρχείου Φαρσάλων, ...

09-04-2019

"Let’s do it" 2019. Ας ξεκινή…

"Let’s do it" 2019.  Ας ξεκινήσει από εμάς η αλλαγή που θέλουμε

  Με μεγάλη συμμετοχή, μικροί και μεγάλοι στα Φάρσαλα, ένωσαν τις...

09-04-2019

Erasmus+, επίσκεψη μαθητών και εκπαιδευτ…

Erasmus+, επίσκεψη μαθητών και εκπαιδευτικών από πέντε χώρες στον Δήμαρχο Φαρσάλων Άρη Καραχάλιο

  Τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 επισκέφθηκαν το γραφείο του Δημάρχου...

08-04-2019

Νέος Οικισμός Ρομά - Τεχνική σύσκεψη στη…

Νέος Οικισμός Ρομά - Τεχνική σύσκεψη στην Ειδική Γραμματεία ΡΟΜΑ του Υπουργείου Εργασίας

  Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2019 κλιμάκιο του Δήμου Φαρσάλων, αποτ...

05-04-2019

Let's do it 2019

Let's do it 2019

  Ο Δήμος Φαρσάλων συμμετέχει και φέτος στη Διεθνή Περιβαλλοντ...

04-04-2019

Η Χορωδία του KAΠΗ ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων…

Η Χορωδία του KAΠΗ ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων σε Χορωδιακό Φεστιβάλ στη Θήβα

  Η Χορωδία του ΚΑΠΗ του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνι...

03-04-2019

Κέντρο πρόληψης υγείας - Ημέρα Ιατρικών …

Κέντρο πρόληψης υγείας - Ημέρα Ιατρικών Εξετάσεων

    Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 το Κέντρο Πρόληψης Υγείας...

03-04-2019

Εκδήλωση τιμής αφιερωμένη στη μνήμη του …

Εκδήλωση τιμής αφιερωμένη στη μνήμη του αγωνιστή του Αγροτικού Κινήματος Ευαγγέλου Κομισοπούλου

  Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 στη Βαμβακού - για τρίτη συνεχόμενη...

03-04-2019

Τζάμπολ στο «MILKO τουρνουά 3Χ3» στα Φάρ…

Τζάμπολ στο «MILKO τουρνουά 3Χ3» στα Φάρσαλα στις 13-14/4/2019

    Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασ...

02-04-2019

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ψυχολογία, σ…

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής

Έκτη και έβδομη θεματική ενότητα των σεμιναρίων επιμόρφωσης στην Ψυχολ...

02-04-2019

Ημερίδα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης γι…

Ημερίδα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου εις μνήμην Δημήτριου Γ. Καραμανώλη

  Την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 το Κέντρο Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγεί...

29-03-2019

Ενημερωτικές ομιλίες στο ΚΑΠΗ του Δήμου …

Ενημερωτικές ομιλίες στο ΚΑΠΗ του Δήμου Φαρσάλων

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης...

29-03-2019

Ορθή χρήση ψεκαστικών μηχανημάτων

Ορθή χρήση ψεκαστικών μηχανημάτων

  Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, πρα...

26-03-2019

Η αρχαία Ερέτρια προετοιμάζεται για την …

Η αρχαία Ερέτρια προετοιμάζεται για την αρχαιολογική σκαπάνη

    Ο Δήμος Φαρσάλων, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχα...

26-03-2019

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους εκτ…

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέντες πατριώτες από τα ιταλικά στρατεύματα Κατοχής

Ο Δήμος Φαρσάλων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης γι...

26-03-2019

Ευάγγελος Κομισόπουλος - Εκδήλωση Μνήμης…

Ευάγγελος Κομισόπουλος - Εκδήλωση Μνήμης για τον Αγωνιστή του Αγροτικού Κινήματος

Ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Βαμβακούς τιμο...

26-03-2019

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ψυχολογία, σ…

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής

    Έκτη θεματική ενότητα των σεμιναρίων επιμόρφωσης ...

22-03-2019

Ημερίδα πρόληψης και ευαισθητοποίησης γι…

Ημερίδα πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του παχέος εντέρου εις μνήμην Δημήτρη Γ. Καραμανώλη

  Το Κέντρο Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου Φαρσάλων τη...

22-03-2019

Αρχαία Ερέτρια - Πρόσκληση σε Δράση

Αρχαία Ερέτρια - Πρόσκληση σε Δράση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ   Ο Δήμος Φαρσάλων, σε συνεργ...

22-03-2019

Συνέντευξη Δημάρχου Φαρσάλων Άρη Καραχάλ…

Συνέντευξη Δημάρχου Φαρσάλων Άρη Καραχάλιου στην εφημερίδα Ελευθερία Λάρισας

    Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος, με αφορμή τη...

22-03-2019

Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: Ορθή χρήση…

Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: Ορθή χρήση ψεκαστικών μηχανημάτων

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ...

21-03-2019

Παγκόσμια ημέρα νερού

Παγκόσμια ημέρα νερού

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχ...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας

 

 

jul


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες552736

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz