LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

21 Ιουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 21 Ιουνίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6183
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3
Ταχ. Κώδικας : 40300, Φάρσαλα
Πληροφορίες : Παρασκευή Μπαλαμπάνη
Τηλ.: 24913-50133
Fax: 24910-26364, 23914
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων, δυνάμει της υπ' αριθμ. 69/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ' αριθμ. 94/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην σύναψη δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων», σύμφωνα με το άρθρο 176 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 264 και 265 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Φαρσάλων που εδρεύει στα Φάρσαλα, οδός Πατρόκλου 3, με ΑΦΜ 998416991 προσκαλεί πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά (εφεξής, η «Προσφορά») για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Δήμο Φαρσάλων (εφεξής, η «Δανειακή Σύμβαση») σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας.
Ειδικότερα:
Α. Οικονομικοί και λοιποί όροι της δανειακής σύμβασης - Ισχύς της προσφοράς
Η προσφορά που θα υποβληθεί από τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την κατάρτιση της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους κάτωθι οικονομικούς και λοιπούς όρους:
Ποσό δανείου: Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα δυο χιλιάδες οχτακόσια πενήντα δυο ευρώ και δεκαέξι λεπτά (1.472.852,16 €).
Το ανωτέρω ποσό προέκυψε μετά την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των στοιχείων ηλεκτροφωτισμού των οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και αποτυπώνεται σε Πίνακα (σχετική η με αριθμό μελέτη που εγκρίθηκε με την αριθμό 68/2018 απόφαση του Δ.Σ.), μεταξύ των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την παρέμβαση που προτείνεται για υλοποίηση. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό είναι εκτίμηση προϋπολογισμού, για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών εξοικονόμησης (με λαμπτήρες LED). Μετά τον διεθνή διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί για την ανωτέρω προμήθεια και την έκπτωση που θα δοθεί, θα προκύψει το τελικό ποσό του δανείου.
Σκοπός δανείου: Η αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Χρηματοδοτικό σχήμα του έργου: Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί ως εξής : με δανειοδότηση το ποσό του ενός εκατομμύριου τετρακοσίων εβδομήντα δυο χιλιάδων οχτακόσιων πενήντα δυο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (1.472.852,16 €) και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (69.200 €) από δημοτικούς πόρους (ανταποδοτικά έσοδα).
Διάρκεια αποπληρωμής δανείου: Δέκα (10) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου με δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του συνόλου του δανείου.
Τρόπος αποπληρωμής Κεφαλαίου: Προτεινόμενος
Περίοδος χάριτος: Δυνατότητα επιλογής περιόδου χάριτος που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, θα συμπεριλαμβάνεται στη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου και δεν θα την επιμηκύνει.
Συμβατικό επιτόκιο: Πρόταση σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Σε κάθε περίπτωση τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει στην προσφορά τους να προσδιορίσουν αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού του προσφερόμενου συμβατικού επιτοκίου, καθώς και το επιτόκιο υπερημερίας.
Ημερομηνίες καταβολής τόκων: Καθορισμός των περιόδων εκτοκισμού.
Ευελιξίες δανείου: Δυνατότητα επιλογής του συγκεκριμένου όρου κατά τη διάρκεια του δανείου. Επίσης θα πρέπει μαζί με την προσφορά να προσκομισθεί και ενδεικτικός Πίνακας Αποπληρωμής του δανείου, ήτοι των τοκοχρεωλυτικών δόσεων.
Λοιπές επιβαρύνσεις: Τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσδιορίσουν στην προσφορά εκτός του ύψους του επιτοκίου και το συνολικό κόστος του δανείου για τον δανειολήπτη Δήμο, όπως ενδεικτικά, ανά περίπτωση, και το ύψος των λοιπών επιβαρύνσεων.
Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών σύναψης δανείου: Έως την 31/12/2018.
Ασφάλεια δανείου: Η εξασφάλιση των δανείου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Εξυπηρέτηση του δανείου: Η έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου αποφασίζεται άμεσα με την απόφαση έγκρισης της χορήγησης του δανείου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Έξοδα και δαπάνες: Τα κάθε είδους έξοδα και οι λοιπές δαπάνες συνομολόγησης του δανείου βαρύνουν τον δανειολήπτη.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ενός (1) μηνός κατά ανώτατο όριο.

Β. Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών
Για την συνομολόγηση του δανείου θα επιλεγεί η συμφερότερη για τον Δήμο Φαρσάλων προσφορά. Οι προσφορές εφόσον είναι τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, θα αξιολογηθούν από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αναδειχθεί η συμφερότερη προσφορά την οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρσάλων.

 

Γ. Διαδικασία φακέλου προσφοράς
1. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
α) Κάθε ενδιαφερόμενο πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οφείλει να καταθέσει σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:
• Την προσφορά του σε δύο (2) πρωτότυπα, υπογεγραμμένα από το αρμόδιο νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τους οικονομικούς και λοιπούς όρους που προτείνει στον Δήμο Φαρσάλων το εν λόγω πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α. «Οικονομικοί και λοιποί όροι της δανειακής σύμβασης – ισχύς της προσφοράς».
• Ενδεικτικό Πίνακα Αποπληρωμής του δανείου, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς
β) Στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και το κείμενο:
«Προσφορά για την κατάρτιση σύμβασης δανείου με τον Δήμο Φαρσάλων συνολικού ποσού: 1.472.852,16 €».
2. Χρόνος-Τόπος υποβολής προσφορών
Οι παραπάνω κλειστές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ως εξής:
Να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του καταστήματος του Δήμου Φαρσάλων (οδός Πατρόκλου 3, 40 300, Φάρσαλα) έως την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.
3. Αξιολόγηση προσφορών
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις επί των στοιχείων των προσφορών και του φακέλου εν γένει και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα στην τυχόν προθεσμία που τους τίθεται. Η Οικονομική Επιτροπή θα προβεί σε σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα και με βάση την παραπάνω συμφερότερη προσφορά, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση δανείου.
Η επιλογή/αποδοχή της συμφερότερης προσφοράς και κατακύρωση της σύμβασης δανείου στον Ανάδοχο θα κοινοποιηθεί μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (FAX) σε όλα τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέθεσαν προσφορά.
Επισήμανση: Η παρούσα δεν συνιστά εντολή προς τα προσκαλούμενα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την χρηματοδότηση του Δήμου Φαρσάλων και δεν τον δεσμεύουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Η Οικονομική Επιτροπή ή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο να αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας αλλά έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της/του να παρατείνει, αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή επαναλάβει τη παρούσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράτασης, αναβολής, ματαίωσης, ακύρωσης ή επανάληψης της παρούσας τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποβάλλει προσφορά δεν θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιαδήποτε λόγο έναντι του Δήμου Φαρσάλων, ούτε ακόμη για την κάλυψη οποιονδήποτε δαπανών στα οποία υποβλήθηκαν για την υποβολή της εν λόγω προσφοράς.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από τον Δήμο Φαρσάλων, η καταρτισθείσα δανειακή σύμβαση και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων από τον Δήμο Φαρσάλων τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης λήψης των σχετικών εισηγήσεων και εγκρίσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις από τα προβλεπόμενα σε αυτές αρμόδια όργανα, ιδίως δε την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ. Δημοσιότητα-πληροφορίες
1. Το κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων, στο πρόγραμμα Διαύγεια και σε μία ημερήσια εφημερίδα.
2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αποσταλεί επί απόδειξη παραλαβής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και στα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρσάλων. Σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμο στο πρωτόκολλο του Δήμου Φαρσάλων.
3.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ( Γραφείο 03, αρμόδια υπάλληλος Παρασκευή Μπαλαμπάνη, τηλεφ. επικοιν.: 24913 50133).

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος

Επικαιρότητα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

22-01-2019

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ψυχολογία, σ…

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής

Τέταρτη θεματική ενότητα των σεμιναρίων επιμόρφωσης στην Ψυχολογία και...

14-01-2019

Διακοπή μαθημάτων στα σχολεία της Δ.Ε. Ν…

Διακοπή μαθημάτων στα σχολεία της Δ.Ε. Ναρθακίου και της Τοπικής Κοινότητας Αχιλλείου

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ&...

11-01-2019

Χριστούγεννα στην πόλη μας

Χριστούγεννα στην πόλη μας

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις «Χριστούγεννα στην πόλη...

10-01-2019

Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες …

Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φαρσάλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ...

09-01-2019

Λειτουργία σχολικών μονάδων Δήμου Φαρσάλ…

Λειτουργία σχολικών μονάδων Δήμου Φαρσάλων

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    &...

07-01-2019

Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες …

Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φαρσάλων

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      &...

03-01-2019

Κοινωνικό Παντοπωλείο Φαρσάλων. Εκδήλωση…

Κοινωνικό Παντοπωλείο Φαρσάλων. Εκδήλωση συναυλίας στήριξης και αλληλεγγύης με την Έλλη Πασπαλά και την Ντόρα Μπακοπούλου

  Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων π...

03-01-2019

Εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φα…

Εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων

  Την Πέμπτη στις 20 Δεκεμβρίου 2018 εγκαινιάστηκε με λαμπρότητα ...

03-01-2019

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της ΔΗ.Κ.Ε…

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι γιορτές των τεσσάρων ΚΔΑΠ της ΔΗ.Κ.Ε...

31-12-2018

Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία με το Ορχηστρικ…

Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία με το Ορχηστρικό Σύνολο του Σύγχρονου Ωδείου Λάρισας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΜΕ ΤΟ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧ...

31-12-2018

Χριστούγεννα στην πόλη μας

Χριστούγεννα στην πόλη μας

          Ο Δήμος Φαρσάλων και ο Οργανι...

31-12-2018

Χριστούγεννα με τη Δημοτική Χορωδία Φαρσ…

Χριστούγεννα με τη Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων

  Η Δημοτική Χορωδία έχει καθιερώσει κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα ν...

19-12-2018

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Αγάπης και Εθ…

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Αγάπης και Εθελοντισμού

   Ο Δήμος Φαρσάλων και ο Σύλλογος Φιλανθρωπίας και Ιεραποστ...

14-12-2018

Επίσκεψη των μελών του Συνδέσμου Ατόμων …

Επίσκεψη των μελών του Συνδέσμου Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Επαρχίας Φαρσάλων «Ο Αχιλλεύς» στον Δήμαρχο Φαρσάλων

        Το νεοκλεγέν Διοικητικό Συμβού...

12-12-2018

Συναυλία Στήριξης και Αλληλεγγύης

Συναυλία Στήριξης και Αλληλεγγύης

Συναυλία Στήριξης και Αλληλεγγύης με Σολίστ την Έλλη Πασπαλά και τη συ...

12-12-2018

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις της ΔΗ.Κ.Ε…

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ

   Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων θα υλοποιήσε...

12-12-2018

Κάλαντα με τη Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων

Κάλαντα με τη Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων

Η Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων στο Ναρθάκι και στο Βασιλή    ...

11-12-2018

Αξιοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για …

 Αξιοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για το ελεύθερο ασύρματο δίκτυο στον Δήμο Φαρσάλων.

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα τ...

10-12-2018

Ερέτρια Φαρσάλων: «Μιλώντας και συνομιλώ…

Ερέτρια Φαρσάλων: «Μιλώντας και συνομιλώντας για την αρχαία ιστορία» - Αρχαιολογική Εκδήλωση του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

    Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστ...

07-12-2018

1ο Συνέδριο «Κέντρων Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγεί…

1ο Συνέδριο «Κέντρων Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας»: Συμμετοχή και Βράβευση του Δήμου Φαρσάλων

Ολοκληρώθηκε στην Ηγουμενίτσα, με μεγάλη συμμετοχή Δημάρχων, εκπροσώπω...

04-12-2018

Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων: Ανακοίνωση - Ενημέρωσ…

Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων: Ανακοίνωση - Ενημέρωση των Καταναλωτών

  Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ανακοινώνει ότι σήμερα, Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018...

04-12-2018

Αδελφοποίηση της Δημοτικής Χορωδίας Φαρσ…

Αδελφοποίηση της Δημοτικής Χορωδίας Φαρσάλων με τη Δημοτική Χορωδία Λιβαδιών Κύπρου

Ως φυσικό επακόλουθο των ισχυρών δεσμών φιλίας και συνεργασίας που ανα...

03-12-2018

«Μιλώντας και συνομιλώντας για την αρχαί…

«Μιλώντας και συνομιλώντας για την αρχαία ιστορία. Τσαγγλί Μαγούλα - Ερέτρια»

«Μιλώντας και συνομιλώντας για την αρχαία ιστορία.Τσαγγλί Μαγούλα - Ερ...

03-12-2018

Επιμορφωτικό πρόγραμμα από τον Δήμο Φαρσ…

Επιμορφωτικό πρόγραμμα από τον Δήμο Φαρσάλων και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δή...

03-12-2018

Σταυρός Φαρσάλων: «Μιλώντας και συνομιλώ…

Σταυρός Φαρσάλων: «Μιλώντας και συνομιλώντας για την ιστορία της αρχαίας Φαρσάλου» - Αρχαιολογική Εκδήλωση του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

    Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστ...

30-11-2018

Διπλή Βράβευση του Δήμου Φαρσάλων στα Be…

Διπλή Βράβευση του Δήμου Φαρσάλων στα Best City Awards 2018

    Διπλή βράβευση του Δήμου Φαρσάλων στα Best City A...

29-11-2018

«Μιλώντας και συνομιλώντας για την ιστορ…

«Μιλώντας και συνομιλώντας για την ιστορία της αρχαίας Φαρσάλου» - Αρχαιολογική Εκδήλωση του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύ...

29-11-2018

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Αγάπης και Εθ…

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Αγάπης και Εθελοντισμού

Ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φιλανθρωπίας και Ιεραποσ...

29-11-2018

ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων - Ημερίδα Πρόλ…

ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων - Ημερίδα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης στην Ερέτρια Φαρσάλων

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλ...

23-11-2018

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ψυχολογία, σ…

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής

Τρίτη θεματική ενότητα των σεμιναρίων επιμόρφωσης στην Ψυχολογία και σ...

22-11-2018

«Η Αργιθέα του χτες και του σήμερα» - Έ…

 «Η Αργιθέα του χτες και του σήμερα» - Έκθεση φωτογραφίας

Έκθεση φωτογραφίας: «Η Αργιθέα του χτες και του σήμερα» O Οργανισμός ...

20-11-2018

Αγιασμοί στις Δομές της ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ.

Αγιασμοί στις Δομές της ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τελέστηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός για ...

20-11-2018

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ - Ημερίδα Πρόληψης και Ευαισθ…

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ - Ημερίδα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης στην Ερέτρια Φαρσάλων

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλ...

20-11-2018

Ευρωπαϊκό έργο C-Track 50, συμμετοχή του…

Ευρωπαϊκό έργο C-Track 50, συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων

Το Ευρωπαϊκό έργο στοχεύει στην κινητοποίηση και καθοδήγηση των δημόσι...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες529950

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz