LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

21 Ιουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 21 Ιουνίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6183
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3
Ταχ. Κώδικας : 40300, Φάρσαλα
Πληροφορίες : Παρασκευή Μπαλαμπάνη
Τηλ.: 24913-50133
Fax: 24910-26364, 23914
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων, δυνάμει της υπ' αριθμ. 69/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ' αριθμ. 94/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην σύναψη δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων», σύμφωνα με το άρθρο 176 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 264 και 265 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Φαρσάλων που εδρεύει στα Φάρσαλα, οδός Πατρόκλου 3, με ΑΦΜ 998416991 προσκαλεί πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά (εφεξής, η «Προσφορά») για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Δήμο Φαρσάλων (εφεξής, η «Δανειακή Σύμβαση») σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας.
Ειδικότερα:
Α. Οικονομικοί και λοιποί όροι της δανειακής σύμβασης - Ισχύς της προσφοράς
Η προσφορά που θα υποβληθεί από τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την κατάρτιση της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους κάτωθι οικονομικούς και λοιπούς όρους:
Ποσό δανείου: Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα δυο χιλιάδες οχτακόσια πενήντα δυο ευρώ και δεκαέξι λεπτά (1.472.852,16 €).
Το ανωτέρω ποσό προέκυψε μετά την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των στοιχείων ηλεκτροφωτισμού των οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και αποτυπώνεται σε Πίνακα (σχετική η με αριθμό μελέτη που εγκρίθηκε με την αριθμό 68/2018 απόφαση του Δ.Σ.), μεταξύ των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την παρέμβαση που προτείνεται για υλοποίηση. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό είναι εκτίμηση προϋπολογισμού, για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών εξοικονόμησης (με λαμπτήρες LED). Μετά τον διεθνή διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί για την ανωτέρω προμήθεια και την έκπτωση που θα δοθεί, θα προκύψει το τελικό ποσό του δανείου.
Σκοπός δανείου: Η αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Χρηματοδοτικό σχήμα του έργου: Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί ως εξής : με δανειοδότηση το ποσό του ενός εκατομμύριου τετρακοσίων εβδομήντα δυο χιλιάδων οχτακόσιων πενήντα δυο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (1.472.852,16 €) και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (69.200 €) από δημοτικούς πόρους (ανταποδοτικά έσοδα).
Διάρκεια αποπληρωμής δανείου: Δέκα (10) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου με δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του συνόλου του δανείου.
Τρόπος αποπληρωμής Κεφαλαίου: Προτεινόμενος
Περίοδος χάριτος: Δυνατότητα επιλογής περιόδου χάριτος που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, θα συμπεριλαμβάνεται στη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου και δεν θα την επιμηκύνει.
Συμβατικό επιτόκιο: Πρόταση σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Σε κάθε περίπτωση τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει στην προσφορά τους να προσδιορίσουν αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού του προσφερόμενου συμβατικού επιτοκίου, καθώς και το επιτόκιο υπερημερίας.
Ημερομηνίες καταβολής τόκων: Καθορισμός των περιόδων εκτοκισμού.
Ευελιξίες δανείου: Δυνατότητα επιλογής του συγκεκριμένου όρου κατά τη διάρκεια του δανείου. Επίσης θα πρέπει μαζί με την προσφορά να προσκομισθεί και ενδεικτικός Πίνακας Αποπληρωμής του δανείου, ήτοι των τοκοχρεωλυτικών δόσεων.
Λοιπές επιβαρύνσεις: Τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσδιορίσουν στην προσφορά εκτός του ύψους του επιτοκίου και το συνολικό κόστος του δανείου για τον δανειολήπτη Δήμο, όπως ενδεικτικά, ανά περίπτωση, και το ύψος των λοιπών επιβαρύνσεων.
Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών σύναψης δανείου: Έως την 31/12/2018.
Ασφάλεια δανείου: Η εξασφάλιση των δανείου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Εξυπηρέτηση του δανείου: Η έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου αποφασίζεται άμεσα με την απόφαση έγκρισης της χορήγησης του δανείου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Έξοδα και δαπάνες: Τα κάθε είδους έξοδα και οι λοιπές δαπάνες συνομολόγησης του δανείου βαρύνουν τον δανειολήπτη.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ενός (1) μηνός κατά ανώτατο όριο.

Β. Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών
Για την συνομολόγηση του δανείου θα επιλεγεί η συμφερότερη για τον Δήμο Φαρσάλων προσφορά. Οι προσφορές εφόσον είναι τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, θα αξιολογηθούν από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αναδειχθεί η συμφερότερη προσφορά την οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρσάλων.

 

Γ. Διαδικασία φακέλου προσφοράς
1. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
α) Κάθε ενδιαφερόμενο πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οφείλει να καταθέσει σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:
• Την προσφορά του σε δύο (2) πρωτότυπα, υπογεγραμμένα από το αρμόδιο νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τους οικονομικούς και λοιπούς όρους που προτείνει στον Δήμο Φαρσάλων το εν λόγω πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α. «Οικονομικοί και λοιποί όροι της δανειακής σύμβασης – ισχύς της προσφοράς».
• Ενδεικτικό Πίνακα Αποπληρωμής του δανείου, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς
β) Στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και το κείμενο:
«Προσφορά για την κατάρτιση σύμβασης δανείου με τον Δήμο Φαρσάλων συνολικού ποσού: 1.472.852,16 €».
2. Χρόνος-Τόπος υποβολής προσφορών
Οι παραπάνω κλειστές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ως εξής:
Να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του καταστήματος του Δήμου Φαρσάλων (οδός Πατρόκλου 3, 40 300, Φάρσαλα) έως την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.
3. Αξιολόγηση προσφορών
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις επί των στοιχείων των προσφορών και του φακέλου εν γένει και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα στην τυχόν προθεσμία που τους τίθεται. Η Οικονομική Επιτροπή θα προβεί σε σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα και με βάση την παραπάνω συμφερότερη προσφορά, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση δανείου.
Η επιλογή/αποδοχή της συμφερότερης προσφοράς και κατακύρωση της σύμβασης δανείου στον Ανάδοχο θα κοινοποιηθεί μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (FAX) σε όλα τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέθεσαν προσφορά.
Επισήμανση: Η παρούσα δεν συνιστά εντολή προς τα προσκαλούμενα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την χρηματοδότηση του Δήμου Φαρσάλων και δεν τον δεσμεύουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Η Οικονομική Επιτροπή ή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο να αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας αλλά έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της/του να παρατείνει, αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή επαναλάβει τη παρούσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράτασης, αναβολής, ματαίωσης, ακύρωσης ή επανάληψης της παρούσας τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποβάλλει προσφορά δεν θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιαδήποτε λόγο έναντι του Δήμου Φαρσάλων, ούτε ακόμη για την κάλυψη οποιονδήποτε δαπανών στα οποία υποβλήθηκαν για την υποβολή της εν λόγω προσφοράς.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από τον Δήμο Φαρσάλων, η καταρτισθείσα δανειακή σύμβαση και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων από τον Δήμο Φαρσάλων τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης λήψης των σχετικών εισηγήσεων και εγκρίσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις από τα προβλεπόμενα σε αυτές αρμόδια όργανα, ιδίως δε την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ. Δημοσιότητα-πληροφορίες
1. Το κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων, στο πρόγραμμα Διαύγεια και σε μία ημερήσια εφημερίδα.
2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αποσταλεί επί απόδειξη παραλαβής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και στα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρσάλων. Σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμο στο πρωτόκολλο του Δήμου Φαρσάλων.
3.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ( Γραφείο 03, αρμόδια υπάλληλος Παρασκευή Μπαλαμπάνη, τηλεφ. επικοιν.: 24913 50133).

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος

Επικαιρότητα

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

14-11-2018

Εγκαίνια Λαογραφικού Εκθετηρίου Συλλόγου…

Εγκαίνια Λαογραφικού Εκθετηρίου Συλλόγου Αργιθεατών Επαρχίας Φαρσάλων

Έκθεση φωτογραφίας: «Η Αργιθέα του χτες και του σήμερα»   O Οργ...

12-11-2018

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – η συμ…

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – η συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων

    Ο Δήμος Φαρσάλων, παραμένοντας εξαιρετικά ενεργός...

09-11-2018

Επίσημη ιστοσελίδα 2ου Διεθνούς Επιστημο…

Επίσημη ιστοσελίδα 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Φαρσάλων

Ο Δήμος Φαρσάλων, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επικοινωνίας που απο...

08-11-2018

Σύστημα Τηλεφροντίδας & Προστασίας Υ…

Σύστημα Τηλεφροντίδας & Προστασίας Υγείας Δημοτών - Βραχιόλι κινδύνου

  Βραχιόλι κινδύνου, Ομπρέλα ΥΓΕΙΑΣ ΔημοτώνΣύστημα Τηλεφροντίδ...

08-11-2018

Βιωματικό, εκπαιδευτικό εργαστήρι

Βιωματικό, εκπαιδευτικό εργαστήρι

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ – Βιωματικό, εκπαιδευτικό εργαστήρι. «Ενδυναμώνοντας το γον...

06-11-2018

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ψυχολογία, σ…

Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής

Δεύτερη θεματική ενότητα των σεμιναρίων επιμόρφωσης στην Ψυχολογία και...

05-11-2018

Διεθνές Συνέδριο «ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ …

Διεθνές Συνέδριο «ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» - Συμμετοχή του Δήμου με εισήγηση του Δημάρχου για τον Ενιπέα ποταμό

        Το διήμερο 2 και 3 Νοεμβρίου,...

05-11-2018

Σύνδεση με το φυσικό αέριο απέκτησαν ένδ…

Σύνδεση με το φυσικό αέριο απέκτησαν ένδεκα (11) δημοτικά κτίρια στην πόλη των Φαρσάλων

Η επιτακτική ανάγκη αποσύνδεσης των αναγκών θέρμανσης με τη χρήση πετρ...

05-11-2018

2η Συνάντηση Ελπίδας και Ζωής του Συλλόγ…

2η Συνάντηση Ελπίδας και Ζωής του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας - Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων

Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση Ελπίδας κ...

01-11-2018

Εγκρίσεις μελετών και προτάσεις του Δήμο…

Εγκρίσεις μελετών και προτάσεις του Δήμου για ένταξη και χρηματοδότηση έργων

    α) Ένταξη του έργου Αγροτική οδοποιία στη Βλαχόστρατ...

30-10-2018

"Τα Φάρσαλα στη δίνη του Β΄Παγκοσμί…

"Τα Φάρσαλα στη δίνη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου"

    O Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προ...

30-10-2018

28η Οκτωβρίου 2018 - Τα Φάρσαλα τιμούν τ…

28η Οκτωβρίου 2018 - Τα Φάρσαλα τιμούν το έπος του '40

    Η σπουδαία επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του 1940, η ...

29-10-2018

Δράσεις προαγωγής υγείας στον Δήμο Φαρσά…

Δράσεις προαγωγής υγείας στον Δήμο Φαρσάλων

Α)   ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων: Πρόγραμμα Πρόληψης - Δωρεάν ...

25-10-2018

Ένταξη του Δήμου Φαρσάλων στο Ευρωπαϊκό …

Ένταξη του Δήμου Φαρσάλων στο Ευρωπαϊκό έργο "BEACON" για την προώθηση δράσεων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής

  Ένταξη του Δήμου Φαρσάλων στο Ευρωπαϊκό έργο "BEACON" για τη...

25-10-2018

Πρόγραμμα Πρόληψης της Οστεοπόρωσης στις…

Πρόγραμμα Πρόληψης της Οστεοπόρωσης στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων υλοποιώντας το πρόγραμμα Πρόληψης της...

24-10-2018

Πρόληψη, Ενημέρωση και Ιατρικές Εξετάσει…

Πρόληψη, Ενημέρωση και Ιατρικές Εξετάσεις για γυναίκες Ρομά

    Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, το Παράρτημα Ρομά του...

24-10-2018

Εγκρίσεις μελετών και προτάσεις του Δήμο…

Εγκρίσεις μελετών και προτάσεις του Δήμου Φαρσάλων για ένταξη και χρηματοδότηση έργων

  Εγκρίσεις μελετών και προτάσεις του Δήμου Φαρσάλων για ένταξ...

22-10-2018

«Τα Φάρσαλα στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου …

 «Τα Φάρσαλα στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου»

    O Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστ...

22-10-2018

Συνάντηση των Διευθυντών Σχολείων Δευτερ…

Συνάντηση των Διευθυντών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον Δήμαρχο Φαρσάλων

    Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00μμ στο γρα...

22-10-2018

Έναρξη σεμιναρίων επιμόρφωσης στην Ψυχολ…

Έναρξη σεμιναρίων επιμόρφωσης στην Ψυχολογία και στη Συμβουλευτική από τον Δήμο Φαρσάλων και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

         Ξεκίνησε το Σάββατο 13 Ο...

18-10-2018

Πρόγραμμα Πρόληψης της Οστεοπόρωσης - Μέ…

Πρόγραμμα Πρόληψης της Οστεοπόρωσης - Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων στα πλαίσια του προγράμματος του Πρ...

18-10-2018

Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις σε Δημότες με …

Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις σε Δημότες με το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone

Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone υλοποιείται σε συνεργασία με το Ι...

16-10-2018

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – Αρχαία Σκοτ…

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – Αρχαία Σκοτούσσα - 3ο Δημοτικό

        Μαθητές του 3ου Δημοτικού σχολε...

15-10-2018

Διεθνές Συνέδριο Υγιών Πόλεων του Παγκο…

Διεθνές Συνέδριο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων

        Ο Δήμος Φαρσάλων συμμετείχε στο...

15-10-2018

Υπογραφή σύμβασης για τη Λειτουργία και …

Υπογραφή σύμβασης για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Φαρσάλων

        Υπογράφτηκε την Πέμπτη 11-10-20...

12-10-2018

2ο Διεθνές Συνέδριο Φαρσάλων με θέμα «Ο …

2ο Διεθνές Συνέδριο Φαρσάλων με θέμα «Ο Ομηρικός Αχιλλέας: διαχρονικές αντανακλάσεις στην τέχνη και τη γραμματεία»

        Ο Δήμος Φαρσάλων αποφάσισε την ...

11-10-2018

Απινιδωτές στα Αθλητικά Σωματεία του Δήμ…

Απινιδωτές στα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου Φαρσάλων

    Ο Α΄ Αντιδήμαρχος του Δήμου Φαρσάλων, Δημήτρης Μπαμ...

11-10-2018

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας στο ΚΑΠΗ από τον Ο…

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας στο ΚΑΠΗ από τον ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

        Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητι...

08-10-2018

Επίσκεψη του Διευθυντή της Ιταλικής Αρχα…

Επίσκεψη του Διευθυντή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, Prof. Emanuele Papi

       Ο Διευθυντής της Ιταλικής Αρχαιολογι...

08-10-2018

Ανοιχτή ξενάγηση στο ανασκαφικό πεδίο τη…

Ανοιχτή ξενάγηση στο ανασκαφικό πεδίο της αρχαίας Σκοτούσσας

        Με την ευκαιρία της συμπλήρωση...

04-10-2018

Πανεπιστήμιο Salerno - επίσκεψη στην αρχ…

Πανεπιστήμιο Salerno - επίσκεψη στην αρχαία Σκοτούσσα

    Σαράντα πέντε (45) καθηγητές και φοιτητές του Παν...

04-10-2018

Ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων – ένα εργ…

Ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων – ένα εργαλείο προβολής του τόπου

    Η ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων ξεπέρασε τους πεντα...

03-10-2018

Αρχαία Σκοτούσσα - αρχαιολογική ξενάγηση

Αρχαία Σκοτούσσα - αρχαιολογική ξενάγηση

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πέντε χρόνων ανασκαφιικών ερευνών στην...

03-10-2018

6ος Αχίλλειος Άθλος

6ος Αχίλλειος Άθλος

«6ος Αχίλλειος Άθλος»    Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2...

03-10-2018

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας

    Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστ...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες514356

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz