LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

21 Ιουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 21 Ιουνίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6183
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3
Ταχ. Κώδικας : 40300, Φάρσαλα
Πληροφορίες : Παρασκευή Μπαλαμπάνη
Τηλ.: 24913-50133
Fax: 24910-26364, 23914
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων, δυνάμει της υπ' αριθμ. 69/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ' αριθμ. 94/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην σύναψη δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων», σύμφωνα με το άρθρο 176 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 264 και 265 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Φαρσάλων που εδρεύει στα Φάρσαλα, οδός Πατρόκλου 3, με ΑΦΜ 998416991 προσκαλεί πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά (εφεξής, η «Προσφορά») για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Δήμο Φαρσάλων (εφεξής, η «Δανειακή Σύμβαση») σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας.
Ειδικότερα:
Α. Οικονομικοί και λοιποί όροι της δανειακής σύμβασης - Ισχύς της προσφοράς
Η προσφορά που θα υποβληθεί από τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την κατάρτιση της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους κάτωθι οικονομικούς και λοιπούς όρους:
Ποσό δανείου: Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα δυο χιλιάδες οχτακόσια πενήντα δυο ευρώ και δεκαέξι λεπτά (1.472.852,16 €).
Το ανωτέρω ποσό προέκυψε μετά την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των στοιχείων ηλεκτροφωτισμού των οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και αποτυπώνεται σε Πίνακα (σχετική η με αριθμό μελέτη που εγκρίθηκε με την αριθμό 68/2018 απόφαση του Δ.Σ.), μεταξύ των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την παρέμβαση που προτείνεται για υλοποίηση. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό είναι εκτίμηση προϋπολογισμού, για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών εξοικονόμησης (με λαμπτήρες LED). Μετά τον διεθνή διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί για την ανωτέρω προμήθεια και την έκπτωση που θα δοθεί, θα προκύψει το τελικό ποσό του δανείου.
Σκοπός δανείου: Η αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Χρηματοδοτικό σχήμα του έργου: Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί ως εξής : με δανειοδότηση το ποσό του ενός εκατομμύριου τετρακοσίων εβδομήντα δυο χιλιάδων οχτακόσιων πενήντα δυο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (1.472.852,16 €) και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (69.200 €) από δημοτικούς πόρους (ανταποδοτικά έσοδα).
Διάρκεια αποπληρωμής δανείου: Δέκα (10) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου με δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του συνόλου του δανείου.
Τρόπος αποπληρωμής Κεφαλαίου: Προτεινόμενος
Περίοδος χάριτος: Δυνατότητα επιλογής περιόδου χάριτος που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, θα συμπεριλαμβάνεται στη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου και δεν θα την επιμηκύνει.
Συμβατικό επιτόκιο: Πρόταση σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Σε κάθε περίπτωση τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει στην προσφορά τους να προσδιορίσουν αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού του προσφερόμενου συμβατικού επιτοκίου, καθώς και το επιτόκιο υπερημερίας.
Ημερομηνίες καταβολής τόκων: Καθορισμός των περιόδων εκτοκισμού.
Ευελιξίες δανείου: Δυνατότητα επιλογής του συγκεκριμένου όρου κατά τη διάρκεια του δανείου. Επίσης θα πρέπει μαζί με την προσφορά να προσκομισθεί και ενδεικτικός Πίνακας Αποπληρωμής του δανείου, ήτοι των τοκοχρεωλυτικών δόσεων.
Λοιπές επιβαρύνσεις: Τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσδιορίσουν στην προσφορά εκτός του ύψους του επιτοκίου και το συνολικό κόστος του δανείου για τον δανειολήπτη Δήμο, όπως ενδεικτικά, ανά περίπτωση, και το ύψος των λοιπών επιβαρύνσεων.
Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών σύναψης δανείου: Έως την 31/12/2018.
Ασφάλεια δανείου: Η εξασφάλιση των δανείου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Εξυπηρέτηση του δανείου: Η έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου αποφασίζεται άμεσα με την απόφαση έγκρισης της χορήγησης του δανείου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Έξοδα και δαπάνες: Τα κάθε είδους έξοδα και οι λοιπές δαπάνες συνομολόγησης του δανείου βαρύνουν τον δανειολήπτη.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ενός (1) μηνός κατά ανώτατο όριο.

Β. Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών
Για την συνομολόγηση του δανείου θα επιλεγεί η συμφερότερη για τον Δήμο Φαρσάλων προσφορά. Οι προσφορές εφόσον είναι τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, θα αξιολογηθούν από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αναδειχθεί η συμφερότερη προσφορά την οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρσάλων.

 

Γ. Διαδικασία φακέλου προσφοράς
1. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
α) Κάθε ενδιαφερόμενο πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οφείλει να καταθέσει σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:
• Την προσφορά του σε δύο (2) πρωτότυπα, υπογεγραμμένα από το αρμόδιο νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τους οικονομικούς και λοιπούς όρους που προτείνει στον Δήμο Φαρσάλων το εν λόγω πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α. «Οικονομικοί και λοιποί όροι της δανειακής σύμβασης – ισχύς της προσφοράς».
• Ενδεικτικό Πίνακα Αποπληρωμής του δανείου, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς
β) Στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και το κείμενο:
«Προσφορά για την κατάρτιση σύμβασης δανείου με τον Δήμο Φαρσάλων συνολικού ποσού: 1.472.852,16 €».
2. Χρόνος-Τόπος υποβολής προσφορών
Οι παραπάνω κλειστές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ως εξής:
Να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του καταστήματος του Δήμου Φαρσάλων (οδός Πατρόκλου 3, 40 300, Φάρσαλα) έως την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.
3. Αξιολόγηση προσφορών
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις επί των στοιχείων των προσφορών και του φακέλου εν γένει και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα στην τυχόν προθεσμία που τους τίθεται. Η Οικονομική Επιτροπή θα προβεί σε σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα και με βάση την παραπάνω συμφερότερη προσφορά, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση δανείου.
Η επιλογή/αποδοχή της συμφερότερης προσφοράς και κατακύρωση της σύμβασης δανείου στον Ανάδοχο θα κοινοποιηθεί μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (FAX) σε όλα τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέθεσαν προσφορά.
Επισήμανση: Η παρούσα δεν συνιστά εντολή προς τα προσκαλούμενα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την χρηματοδότηση του Δήμου Φαρσάλων και δεν τον δεσμεύουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Η Οικονομική Επιτροπή ή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο να αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας αλλά έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της/του να παρατείνει, αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή επαναλάβει τη παρούσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράτασης, αναβολής, ματαίωσης, ακύρωσης ή επανάληψης της παρούσας τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποβάλλει προσφορά δεν θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιαδήποτε λόγο έναντι του Δήμου Φαρσάλων, ούτε ακόμη για την κάλυψη οποιονδήποτε δαπανών στα οποία υποβλήθηκαν για την υποβολή της εν λόγω προσφοράς.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από τον Δήμο Φαρσάλων, η καταρτισθείσα δανειακή σύμβαση και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων από τον Δήμο Φαρσάλων τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης λήψης των σχετικών εισηγήσεων και εγκρίσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις από τα προβλεπόμενα σε αυτές αρμόδια όργανα, ιδίως δε την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ. Δημοσιότητα-πληροφορίες
1. Το κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων, στο πρόγραμμα Διαύγεια και σε μία ημερήσια εφημερίδα.
2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αποσταλεί επί απόδειξη παραλαβής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και στα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρσάλων. Σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμο στο πρωτόκολλο του Δήμου Φαρσάλων.
3.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ( Γραφείο 03, αρμόδια υπάλληλος Παρασκευή Μπαλαμπάνη, τηλεφ. επικοιν.: 24913 50133).

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος

Επικαιρότητα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

20-07-2018

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότ…

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Φαρσάλων

Ανακοινώνεται ότι από 16-07-2018 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κ...

19-07-2018

6ος Αχίλλειος Άθλος- Ημιμαραθώνιος Δρόμ…

 6ος Αχίλλειος Άθλος- Ημιμαραθώνιος Δρόμος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ«6ος ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ» ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣΚΑΙ«6ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ – ...

16-07-2018

«Ήχος και Φως αρχαίων τόπων» - Συναυλία …

«Ήχος και Φως αρχαίων τόπων» - Συναυλία Γιάννη Κότσιρα στην Ακρόπολη της Αρχαίας Φαρσάλου

• Ο Δήμος Φαρσάλων, τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 9 το βράδυ, ε...

16-07-2018

Κάστρο Καλλιθέας - Εγκαίνια Αρχαιολογική…

Κάστρο Καλλιθέας - Εγκαίνια Αρχαιολογικής Έκθεσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

  Δελτίο Tύπου     Ο Δήμος Φαρσάλων από κοιν...

05-07-2018

Ένταξη του έργου αστικών αναπλάσεων της …

Ένταξη του έργου αστικών αναπλάσεων της πόλης των Φαρσάλων

        Η ένταξη του έργου «Αστικές αν...

05-07-2018

Οι ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ…

Οι ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων

    Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι καλοκαιρινές γιορτές τ...

05-07-2018

Ορχήστρα Νέων Δήμου Φαρσάλων - Μουσικό Τ…

Ορχήστρα Νέων Δήμου Φαρσάλων - Μουσικό Ταξίδι στις ράγες του χρόνου

    Την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018 και ώρα 8:30μμ στην Πλατ...

02-07-2018

Δήμος Φαρσάλων - Ορισμός Αντιδημάρχων

Δήμος Φαρσάλων - Ορισμός Αντιδημάρχων

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ         ...

02-07-2018

Ανακοίνωση - Ενημέρωση Καταναλωτών της Δ…

Ανακοίνωση - Ενημέρωση Καταναλωτών της ΔΕΥΑΦ

Ανακοίνωση - ΕνημέρωσηΚαταναλωτών της ΔΕΥΑΦ     Άγνω...

27-06-2018

Αναβολή μουσικής εκδήλωσης «Ήχος και Φως…

Αναβολή μουσικής εκδήλωσης «Ήχος και Φως αρχαίων τόπων» στην Ακρόπολη της Αρχαίας Φαρσάλου

    Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις...

27-06-2018

Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων - 4ο Χορωδιακό…

Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων - 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Κόνιτσας

    Με μία ακόμη επιτυχημένη παρουσία ολοκλήρωσε τη φετ...

26-06-2018

Ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ το…

Ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων

  Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών η Γιορτή του ΚΔΑΠ Ρευματ...

26-06-2018

14ο Πρωτάθλημα 5Χ5 του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

14ο Πρωτάθλημα 5Χ5  του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

        Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητι...

26-06-2018

Συναυλίες της Χορωδίας του ΚΑΠΗ του ΟΠΑΚ…

Συναυλίες της Χορωδίας του ΚΑΠΗ του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ στα Φάρσαλα και στον Παλαμά

    Την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 στο Πάρκο του Πολιτιστι...

21-06-2018

Ένταξη του έργου «Αποκατάσταση του Παλαι…

Ένταξη του έργου «Αποκατάσταση του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησής του ως Χώρου Αρχαιολογικής Συλλογής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

        Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέ...

21-06-2018

«Ήχος και Φως αρχαίων τόπων» - Συναυλία …

«Ήχος και Φως αρχαίων τόπων» - Συναυλία στην Ακρόπολη της Αρχαίας Φαρσάλου

• Ο Δήμος Φαρσάλων, την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 9 το βράδυ, ε...

21-06-2018

Ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ το…

Ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές των ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων

Τα ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ του Δήμου μας θα μας παρο...

20-06-2018

2η Παραδοσιακή Τοπική Κουζίνα

2η Παραδοσιακή Τοπική Κουζίνα

Ο Σύλλογος Ντόπιων Φαρσάλων "Ο Ενιπέας" συνδιοργάνωσε με τον Δήμο Φαρσ...

18-06-2018

Η Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων στην 3η Χορω…

Η Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων στην 3η Χορωδιακή Συνάντηση Γρεβενών

    Η Δημοτική χορωδία Φαρσάλων, προσκεκλημένη της Χορω...

12-06-2018

Δωρεάν μαθήματα μουσικής από τη Μουσική …

Δωρεάν μαθήματα μουσικής από τη Μουσική Σχολή του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων

Η Μουσική Σχολή του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προσ...

12-06-2018

2η Παραδοσιακή Τοπική Κουζίνα

2η Παραδοσιακή Τοπική Κουζίνα

     Ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με το Σύλλογ...

12-06-2018

Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων στο πρόγραμ…

Συμμετοχή του Δήμου Φαρσάλων στο πρόγραμμα I_ do Μία συμμαχία της νεολαίας, καθιστώντας τους νεαρούς Ρομά ενεργούς πολίτες

        Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο...

07-06-2018

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 - Μήνυμα Δημ…

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 - Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων

  Στους μαθητές και τις μαθήτριες του τόπου μου που και φέτος ...

07-06-2018

Ορμάν Μαγούλα 2018 - εκδηλώσεις τιμής κα…

Ορμάν Μαγούλα 2018 - εκδηλώσεις τιμής και μνήμης

    Ο Δήμος Φαρσάλων τέλεσε την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018...

07-06-2018

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – 1ο Δημοτικό …

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – 1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων - Μύθοι και θρύλοι της γης των Φαρσάλων

    Η ειδική συνεργάτις του Δημάρχου - αρχαιολόγος Βά...

06-06-2018

14ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5×5 ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

14ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5×5 ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ

Πρωτάθλημα 5Χ5 από τον ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού...

04-06-2018

Συναυλία της Χορωδίας του ΚΑΠΗ του Ο.Π.Α…

Συναυλία της Χορωδίας του ΚΑΠΗ του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

Την Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018, στις 20:45, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δ...

29-05-2018

Υποβολές προτάσεων για την υλοποίηση τεχ…

Υποβολές προτάσεων για την υλοποίηση τεχνικών έργων και την προμήθεια εξοπλισμού

Ο Δήμος Φαρσάλων υπέβαλε τις παρακάτω προτάσεις στο Υπουργείο Περι...

29-05-2018

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας – Το Γυμνάσιο…

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας –  Το Γυμνάσιο Ευυδρίου Φαρσάλων στον θολωτό τάφο

    Οι μαθητές του Γυμνασίου του Ευυδρίου, συνοδευόμενο...

25-05-2018

2ος Δρόμος Δάφνης – Διέλευση ποδηλατών α…

2ος Δρόμος Δάφνης – Διέλευση ποδηλατών από τα Φάρσαλα

2ος Δρόμος Δάφνης – Διέλευση ποδηλατών από τα ΦάρσαλαΣτον δρόμο του ...

24-05-2018

Ορμάν Μαγούλα - Εκδήλωση τιμής και μνήμη…

Ορμάν Μαγούλα - Εκδήλωση τιμής και μνήμης  για τους εκτελεσθέντες πατριώτες

  Πρόσκληση Ο Δήμαρχος Φαρσάλων, τα μέλη του Δημοτικού Συμβου...

24-05-2018

Μουσική Σχολή ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων

Μουσική Σχολή  ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων

    Την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 19:30 στην αίθουσα ...

24-05-2018

Μουσική Σχολή ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων

    Την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30 στην αίθου...

24-05-2018

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργ…

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαρσάλων

    Την Παρασκευή 18-5-2018, παρουσία του Διοικητή της ...

22-05-2018

Εγκαίνια ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων

Εγκαίνια ΚΕΠ Υγείας Δήμου Φαρσάλων

        Την Πέμπτη, 17/5/2018 και ώρα ...

18-05-2018

2ος Δρόμος Δάφνης – Διέλευση ποδηλατών α…

2ος Δρόμος Δάφνης – Διέλευση ποδηλατών από τα Φάρσαλα

"2nd TOUR OF DAPHNE- CYCLOSPORTIVE- MYTHICAL EVENT" Η «Cycling Hell...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες481782

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz