LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

21 Ιουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 21 Ιουνίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6183
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3
Ταχ. Κώδικας : 40300, Φάρσαλα
Πληροφορίες : Παρασκευή Μπαλαμπάνη
Τηλ.: 24913-50133
Fax: 24910-26364, 23914
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων, δυνάμει της υπ' αριθμ. 69/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ' αριθμ. 94/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην σύναψη δανείου για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων», σύμφωνα με το άρθρο 176 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 264 και 265 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Φαρσάλων που εδρεύει στα Φάρσαλα, οδός Πατρόκλου 3, με ΑΦΜ 998416991 προσκαλεί πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά (εφεξής, η «Προσφορά») για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Δήμο Φαρσάλων (εφεξής, η «Δανειακή Σύμβαση») σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας.
Ειδικότερα:
Α. Οικονομικοί και λοιποί όροι της δανειακής σύμβασης - Ισχύς της προσφοράς
Η προσφορά που θα υποβληθεί από τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την κατάρτιση της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους κάτωθι οικονομικούς και λοιπούς όρους:
Ποσό δανείου: Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα δυο χιλιάδες οχτακόσια πενήντα δυο ευρώ και δεκαέξι λεπτά (1.472.852,16 €).
Το ανωτέρω ποσό προέκυψε μετά την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των στοιχείων ηλεκτροφωτισμού των οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και αποτυπώνεται σε Πίνακα (σχετική η με αριθμό μελέτη που εγκρίθηκε με την αριθμό 68/2018 απόφαση του Δ.Σ.), μεταξύ των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την παρέμβαση που προτείνεται για υλοποίηση. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό είναι εκτίμηση προϋπολογισμού, για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών εξοικονόμησης (με λαμπτήρες LED). Μετά τον διεθνή διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί για την ανωτέρω προμήθεια και την έκπτωση που θα δοθεί, θα προκύψει το τελικό ποσό του δανείου.
Σκοπός δανείου: Η αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Φαρσάλων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Χρηματοδοτικό σχήμα του έργου: Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί ως εξής : με δανειοδότηση το ποσό του ενός εκατομμύριου τετρακοσίων εβδομήντα δυο χιλιάδων οχτακόσιων πενήντα δυο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (1.472.852,16 €) και το υπόλοιπο ποσό, ήτοι εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (69.200 €) από δημοτικούς πόρους (ανταποδοτικά έσοδα).
Διάρκεια αποπληρωμής δανείου: Δέκα (10) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου με δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του συνόλου του δανείου.
Τρόπος αποπληρωμής Κεφαλαίου: Προτεινόμενος
Περίοδος χάριτος: Δυνατότητα επιλογής περιόδου χάριτος που δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, θα συμπεριλαμβάνεται στη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου και δεν θα την επιμηκύνει.
Συμβατικό επιτόκιο: Πρόταση σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Σε κάθε περίπτωση τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει στην προσφορά τους να προσδιορίσουν αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού του προσφερόμενου συμβατικού επιτοκίου, καθώς και το επιτόκιο υπερημερίας.
Ημερομηνίες καταβολής τόκων: Καθορισμός των περιόδων εκτοκισμού.
Ευελιξίες δανείου: Δυνατότητα επιλογής του συγκεκριμένου όρου κατά τη διάρκεια του δανείου. Επίσης θα πρέπει μαζί με την προσφορά να προσκομισθεί και ενδεικτικός Πίνακας Αποπληρωμής του δανείου, ήτοι των τοκοχρεωλυτικών δόσεων.
Λοιπές επιβαρύνσεις: Τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσδιορίσουν στην προσφορά εκτός του ύψους του επιτοκίου και το συνολικό κόστος του δανείου για τον δανειολήπτη Δήμο, όπως ενδεικτικά, ανά περίπτωση, και το ύψος των λοιπών επιβαρύνσεων.
Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών σύναψης δανείου: Έως την 31/12/2018.
Ασφάλεια δανείου: Η εξασφάλιση των δανείου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Εξυπηρέτηση του δανείου: Η έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου αποφασίζεται άμεσα με την απόφαση έγκρισης της χορήγησης του δανείου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Έξοδα και δαπάνες: Τα κάθε είδους έξοδα και οι λοιπές δαπάνες συνομολόγησης του δανείου βαρύνουν τον δανειολήπτη.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ενός (1) μηνός κατά ανώτατο όριο.

Β. Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών
Για την συνομολόγηση του δανείου θα επιλεγεί η συμφερότερη για τον Δήμο Φαρσάλων προσφορά. Οι προσφορές εφόσον είναι τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, θα αξιολογηθούν από την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αναδειχθεί η συμφερότερη προσφορά την οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρσάλων.

 

Γ. Διαδικασία φακέλου προσφοράς
1. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
α) Κάθε ενδιαφερόμενο πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οφείλει να καταθέσει σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:
• Την προσφορά του σε δύο (2) πρωτότυπα, υπογεγραμμένα από το αρμόδιο νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τους οικονομικούς και λοιπούς όρους που προτείνει στον Δήμο Φαρσάλων το εν λόγω πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α. «Οικονομικοί και λοιποί όροι της δανειακής σύμβασης – ισχύς της προσφοράς».
• Ενδεικτικό Πίνακα Αποπληρωμής του δανείου, σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς
β) Στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και το κείμενο:
«Προσφορά για την κατάρτιση σύμβασης δανείου με τον Δήμο Φαρσάλων συνολικού ποσού: 1.472.852,16 €».
2. Χρόνος-Τόπος υποβολής προσφορών
Οι παραπάνω κλειστές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ως εξής:
Να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του καταστήματος του Δήμου Φαρσάλων (οδός Πατρόκλου 3, 40 300, Φάρσαλα) έως την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.
3. Αξιολόγηση προσφορών
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις επί των στοιχείων των προσφορών και του φακέλου εν γένει και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα στην τυχόν προθεσμία που τους τίθεται. Η Οικονομική Επιτροπή θα προβεί σε σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα και με βάση την παραπάνω συμφερότερη προσφορά, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση δανείου.
Η επιλογή/αποδοχή της συμφερότερης προσφοράς και κατακύρωση της σύμβασης δανείου στον Ανάδοχο θα κοινοποιηθεί μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (FAX) σε όλα τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέθεσαν προσφορά.
Επισήμανση: Η παρούσα δεν συνιστά εντολή προς τα προσκαλούμενα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την χρηματοδότηση του Δήμου Φαρσάλων και δεν τον δεσμεύουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Η Οικονομική Επιτροπή ή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο να αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας αλλά έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της/του να παρατείνει, αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή επαναλάβει τη παρούσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράτασης, αναβολής, ματαίωσης, ακύρωσης ή επανάληψης της παρούσας τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποβάλλει προσφορά δεν θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιαδήποτε λόγο έναντι του Δήμου Φαρσάλων, ούτε ακόμη για την κάλυψη οποιονδήποτε δαπανών στα οποία υποβλήθηκαν για την υποβολή της εν λόγω προσφοράς.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από τον Δήμο Φαρσάλων, η καταρτισθείσα δανειακή σύμβαση και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων από τον Δήμο Φαρσάλων τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης λήψης των σχετικών εισηγήσεων και εγκρίσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις από τα προβλεπόμενα σε αυτές αρμόδια όργανα, ιδίως δε την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δ. Δημοσιότητα-πληροφορίες
1. Το κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων, στο πρόγραμμα Διαύγεια και σε μία ημερήσια εφημερίδα.
2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας θα αποσταλεί επί απόδειξη παραλαβής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και στα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρσάλων. Σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμο στο πρωτόκολλο του Δήμου Φαρσάλων.
3.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ( Γραφείο 03, αρμόδια υπάλληλος Παρασκευή Μπαλαμπάνη, τηλεφ. επικοιν.: 24913 50133).

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος

Επικαιρότητα

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

24-09-2018

Σκοτούσσα - Επίσκεψη των Διευθυντών του …

Σκοτούσσα - Επίσκεψη των Διευθυντών του Αρχαιολογικού Προγράμματος της Σκοτούσσας στον Δήμαρχο Φαρσάλων

        Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχά...

24-09-2018

Σεμινάρια επιμόρφωσης στην Ψυχολογία, σ…

Σεμινάρια επιμόρφωσης στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον Δήμο Φαρσάλων

        Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλ...

24-09-2018

Ποδηλατοδρομία στην πόλη

    Ο Δήμος Φαρσάλων στο πλαίσιο της συμμετοχής του στι...

22-09-2018

Κάλεσμα εθελοντών για τον 6ο Αχίλλειο Άθ…

Κάλεσμα εθελοντών για τον 6ο Αχίλλειο Άθλο

Ο Δήμος Φαρσάλων και ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Π...

21-09-2018

«2ος ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜ…

«2ος ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 4,1 χλμ.»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ«2ος ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 4,1 χλμ.»Στα π...

20-09-2018

13η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

13η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

13η Γιορτή Χαλβά στα ΦάρσαλαΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσει...

19-09-2018

ΚΕΠ Υγείας - Ιατρική Ομιλία στο Ναρθάκι

ΚΕΠ Υγείας - Ιατρική Ομιλία στο Ναρθάκι

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικ...

19-09-2018

Συνάντηση αγροτών

Σας καλούμε σε αγροτική συνάντηση το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018, στις...

17-09-2018

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα για τρ…

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα για τρίτη χρονιά

        Ο Δήμος Φαρσάλων, με γνώμονα τ...

17-09-2018

Ποδηλατοδρομία στην πόλη - Ευρωπαϊκή Εβ…

Ποδηλατοδρομία στην πόλη - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

    Ο Δήμος Φαρσάλων στο πλαίσιο της συμμετοχής του σ...

10-09-2018

6ος Αχίλλειος Άθλος- Ημιμαραθώνιος Δρόμ…

 6ος Αχίλλειος Άθλος- Ημιμαραθώνιος Δρόμος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ«6ος ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ» ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣΚΑΙ«6ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ – ...

10-09-2018

2ο Διεθνές Συνέδριο Φαρσάλων με θέμα «Ο …

2ο Διεθνές Συνέδριο Φαρσάλων με θέμα «Ο Ομηρικός Αχιλλέας: διαχρονικές αντανακλάσεις στην τέχνη και τη γραμματεία»

        Ο Δήμος Φαρσάλων αποφάσισε την ...

10-09-2018

Ελληνό – Ιταλικό Αρχαιολογικό Πρόγραμμα …

Ελληνό – Ιταλικό Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Σκοτούσσας  5η Επιχειρησιακή Περίοδος

        Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά κα...

09-09-2018

Συναυλία της Ορχήστρας Νέων Δήμου Φαρσάλ…

Συναυλία της Ορχήστρας Νέων Δήμου Φαρσάλων για το Χαμόγελο του Παιδιού

        Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 ...

09-09-2018

Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων για τη νέα σχολ…

Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων για τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019

    Στο ξεκίνημα του νέου ετήσιου σχολικού κύκλου, πο...

09-09-2018

13η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

13η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  13η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα &...

06-09-2018

Συναυλία για το Χαμόγελο του Παιδιού «Μο…

Συναυλία για το Χαμόγελο του Παιδιού «Μουσικό Ταξίδι στις ράγες του χρόνου»

        Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 ...

04-09-2018

Επίσκεψή του Συλλόγου Τριτέκνων Επαρχία…

 Επίσκεψή του Συλλόγου Τριτέκνων Επαρχίας Φαρσάλων στον Δήμαρχο Άρη Καραχάλιο

        Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συ...

03-09-2018

Επίσκεψη του πολιτευτή Γιώργου Αναγνωστό…

Επίσκεψη του πολιτευτή Γιώργου Αναγνωστόπουλου στον Δήμαρχο Φαρσάλων

Ενημερωτική επίσκεψη στον Δήμαρχο Φαρσάλων Άρη Καραχάλιο, πραγματοπο...

31-08-2018

Ένταξη στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος…

Ένταξη στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος" τριών νέων έργων του Δήμου Φαρσάλων συνολικού προϋπολογισμού 1.445.561 € (με το Φ.Π.Α.)

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος" τρία νέα έργα του Δήμου Φαρσάλων ...

31-08-2018

Εγγραφές στη Μουσική Σχολή του Ο.Π.Α.Κ.Π…

Εγγραφές στη Μουσική Σχολή του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

Ξεκίνησαν και συνεχίζονται οι εγγραφές στη Μουσική Σχολή-Ο.Π.Α.Κ.Π.Α...

28-08-2018

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων στ…

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων

        Ο ετήσιος κύκλος της διαδικασία...

27-08-2018

Bridging European and Local Climate Acti…

To έργο BEACON - Bridging European and Local Climate Action, στο οποίο...

21-08-2018

Συναυλία με την Ελένη Πέτα «Με την Πανσ…

Συναυλία με την Ελένη Πέτα «Με την Πανσέληνο του Αυγούστου»

  Συναυλία με την Ελένη Πέτα «Με την Πανσέληνο του Αυγούστου» ...

17-08-2018

Θεατρική Παράσταση «Ανδρομάχη» του Ευριπ…

Θεατρική Παράσταση «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη στην Πλατεία Βράχων

Θεατρική Παράσταση «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη στην Πλατεία ΒράχωνΣημαν...

17-08-2018

Πολιτιστικός Αύγουστος 2018

Πολιτιστικός Αύγουστος 2018

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοιν...

09-08-2018

Επίσκεψη του Prof. Brendan Burke, Διευθυ…

Επίσκεψη του Prof. Brendan Burke, Διευθυντή του Καναδικού Ινστιτούτου της Ελλάδας

    Ο Prof. Brendan Burke, ο νέος Διευθυντής του Καναδι...

07-08-2018

Θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό…

Θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της Απελευθέρωσης της πόλης των Φαρσάλων

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας πρ...

07-08-2018

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές…

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

Σας ενημερώνουμε εκ νέου,  κατόπιν σχετικής υπενθύμισης της Γεν...

07-08-2018

Θερινός Κινηματογράφος - Πολιτιστικός Αύ…

Θερινός Κινηματογράφος - Πολιτιστικός Αύγουστος 2018

Οι εκδηλώσεις «Πολιτιστικός Αύγουστος 2018», που οργανώνει ο Οργανισμό...

06-08-2018

Θεατρική Παράσταση με την τραγωδία «Ανδρ…

Θεατρική Παράσταση με την τραγωδία «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη

Σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός για τα Φάρσαλα είναι η Θεατρική Παράσ...

02-08-2018

14ο Πρωτάθλημα 5x5 του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.…

14ο Πρωτάθλημα 5x5 του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. - Τελικοί αγώνες

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία του 14ου πρωταθλήματος 5x5 του Ο.Π.Α.Κ...

27-07-2018

Ήχος και Φως Αρχαίων Τόπων – Συναυλία με…

Ήχος και Φως Αρχαίων Τόπων – Συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα

    Ο Δήμος Φαρσάλων τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 πραγματ...

25-07-2018

Κάστρο Καλλιθέας - Εγκαίνια Αρχαιολογική…

Κάστρο Καλλιθέας - Εγκαίνια Αρχαιολογικής Έκθεσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

    Ο Δήμος Φαρσάλων από κοινού με την Εφορεία Αρχαιοτή...

24-07-2018

Κάστρο Καλλιθέας - Εγκαίνια Αρχαιολογική…

Κάστρο Καλλιθέας - Εγκαίνια Αρχαιολογικής Έκθεσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

  Δελτίο Tύπου     Ο Δήμος Φαρσάλων από κοιν...

23-07-2018

2ο Φαρσαλινό Πανηγύρι

2ο Φαρσαλινό Πανηγύρι

Ο Δήμος Φαρσάλων σας προσκαλεί στο 2ο Φαρσαλινό Πανηγύρι, στην πλατε...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες497163

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz